Troškovna grupa 400

Obuhvaća prema EU normi 276 troškove svih ugrađenih, priključenih ili čvrsto povezanih tehničkih postrojenja, uključujući i pripadajuće skele, učvršćenja, armature, toplinska izolacija i izolacija od hladnoće, zvučna izolacija i protupožarna zaštita, pokrivanja, omotači, premazi, oznake kao i mjerni, upravljački i regulacijski uređaji.

Tu spadaju:

  • Vodna, plinska i drenažna postrojenja, uključujući protupožarne aparate
  • Zračno-tehnička postrojenja
  • Postrojenja jake struje, uključujući gromobranske uređaje i uzemljenje
  • Telekomunikacijska i informacijsko tehnička oprema
  • Transportna sredstva, liftovi i pokretne stepenice
  • Kupaonsko tehnička postrojenja
  • Automatika objekta
  • Ostale mjere za tehnička postrojenja
  • ]]>