Troškovna grupa 500 (Vanjska postrojenja)

Obuhvaća prema EU normi 276 troškovi vanjskih terena, izvođačkih radova i isporuka za izvođenje prilaznih prometnica i terena kao i tehničkih objekata izvan građevinskog objekta.

Tu spadaju:

  • Površine terena, ozelenjavanje, vodene površine
  • Kolčene površine, igrališta, sportski tereni i parkirališta
  • Građevinske konstrukcije na vanjskim objektima, npr. ograde, potporni zidovi, vanjske stepenice
  • Vanjska postrojenja, npr. kanalizacijska postrojenja, vanjsko osvjetljenje, zagrijavanje javnih površina, objekti na vanjskim postrojenjima
  • Ostale mjere na vanjskim postrojenjima
  • ]]>