Troškovna grupa 600

Obuhvaća prema EU normi 276 troškove opremanja i umjetnička djela, za sve pokretne predmete ili predmete koji se moraju učvrstiti bez posebnih mjera, koji su neophodni za opću korist ili uporabu umjetničkog oblikovanja građevinskog objekta i vanjskih postrojenja.

]]>