Troškovna grupa 700

Obuhvaća prema EU normi 276 sporedne građevinske troškove, troškove nastale prilikom planiranja i izvođenja radova na osnovu honorarnih usluga, ostalih pristojbi i drugih ugovornih odredbi.

Tu spadaju:

  • Zadaci i priprema planiranja objekta
  • Usluge arhitekte i inženjera
  • Ekspertize i savjetovanja
  • Umjetnički honorari
  • Troškovi financiranja uključujući kamate prije početka korištenja
  • Opći sporedni troškovi, npr. za ispitivanja, dozvole, preuzimanja, troškovi reprezentacije, troškovi uzorkovanja, pogonski troškovi za vrijeme građenja
  • Ostali građevinski sporedni troškovi
  • ]]>