Tunel Limerick

Tunel Limerick, Irska Oplatna rješenja po mjeri: Podvodni tunel u šestodnevnom taktu

Tijekom izgradnje nove autoceste M7 na sjeverozapadu Irske ta četverotračna trasa pokraj Limericka prelazi rijeku Shannon nekoliko kilometara zapadno prije mjesta gdje se rijeka ulijeva u Atlantski ocean. Glavni dio te ukupno deset kilometara dugačke „Limerick Southern Ring Road“ jest nužno potrebni, prokopani tunel dužine 675 metara. Uključujući ulazne i izlazne rampe na sjevernoj i južnoj strani tunel je sveukupno dugačak 915 metara. Završetak gradnje te desetak kilometara dugačke dionice i tunela Shannon planiran je za jesen 2010. godine.

Optimalno rješenje za sve zahtjeve

Stručnjak za oplate i skele PERI za isti poprečni presjek tunela daje na raspolaganje dva različita oplatna rješenja za tunel, pomno prilagođena zahtjevima gradilišta i samoga tijeka gradnje. Tako su za uranjajući tunel i tri dionice gradnje, koje graniče na sjeveru i koje su građene lijevanjem betona priređenog na licu mjesta, specijalna kolica za montažu rađena po mjeri najekonomičnije rješenje. Na taj se način djelotvorno može proizvesti sveukupno 28 betonskih dionica.

Istovremeno se na području sjevernog portala dovršava dodatna dionica tunela u šest taktova. Tu se primjenjuje tzv. cut-and-cover metoda, dakle otvoreni tip gradnje. Na temelju maloga broja taktova betoniranja i kratkog trajanja najma PERI VARIOKIT modul iskorištava svoje prednosti. Jer primjenom serijskih elemenata koji se uglavnom mogu iznajmiti građevinski poduzetnici imaju manje ukupne troškove.

Dvoćelijski pravokutni poprečni presjek, identičan za obje varijante, proizvodi se djelomično monolitno. To se događa tako da se najprije betonira podnožje, a potom se betoniraju zidovi i strop jednim lijevom. Obje su cijevi široke po deset i visoke po šest metara.

Uranjajući tunel

Za takozvani tunel Immersed proizvode se gotovi dijelovi ukupno pet tunelskih elemenata sa po 100 metara dužine u 600 metara dugačkom i 33 metra širokom suhom doku na sjevernom portalu te se preko pregradnih zidova odvajaju s prednje strane. Nakon što dok preplavi voda, armiranobetonski „gotovi dijelovi“ dimenzija 100 x 25 x 8,50 metara po 20.000 tona težine mogu se uroniti i spustiti u prethodno iskopani jarak korita rijeke Shannon te precizno pozicionirati i staviti u dok. Taj postupak uranjanja i spuštanja odvija se pomoću sustava vitla i integriranog balastnog spremnika. Sustav vodova i crpki, koji osam spremnika u unutrašnjosti tunelskih cijevi zasebno puni vodom i prazni, nadgleda nužno trimovanje prilikom transporta i tijekom procesa spuštanja.

Zahvaljujući PERI kolicima za montažu tunela ti se elementi mogu ekonomično i po mjeri proizvesti u šest dana u betonskim taktovima dugačkim po 20 metara, a otporni su i na vodu. Za taj djelotvorni proces premještanja postoji hidraulična oprema za dizanje i spuštanje. Pomoću hidrauličnih cilindara rukuje se i zidnim elementima. Oni se gipko montiraju na stropne nosače preko horizontalne vodilice. Integrirane poprečne potisne jedinice olakšavaju precizno postavljanje za svaki novi takt betoniranja.

PERI oplatno rješenje kod čeonih oplata uzima u obzir i ozupčenje pri potiskivanju i dvije različite varijante brtvljenja. Čeona oplata prima diletacijske trake za takozvane blokfuge između pojedinačnih 20-metarskih odsječaka. U drugoj se varijanti na PERI čeonu oplatu kao fuga elemenata na krajevima 100-metarskih tunelskih elemenata integrira masivni čelični okvir za brtveni profil velikog volumena, tzv. profil gina.

Vijek trajanja 120 godina

Tunel Limerick koncipiran je za neuobičajeno dugačak vijek trajanja od 120 godina. Uvjet za to su golema očekivanja od svog građevnog materijala koji se rabi, ali i osoblju na gradilištu te samom procesu gradnje postavljaju se zahtjevi za maksimalnom kvalitetom. Opsežnim fundiranjem stupovima i već spomenutim, brižno provedenim mjerama održavanja otpornosti na vodu konzorcij DirectRoute pod ovlasti Strabaga uzima u obzir taj važan sastavni dio ugovora.

Poseban se trud ulaže i kako bi se proizveo beton bez pukotina: tako se temperatura stvrdnjavanja tri do četiri dana kontrolirano prilagođuje poduzimanjem skupih mjera hlađenja pomoću cijevnog sustava unutrašnjeg hlađenja u podu, zidovima i stropu. Visoki betonski sloj debljine 60 do 80 milimetara i električna izolacija svih ugradnih dijelova također jamče maksimalnu zaštitu od korozije. Kao sigurnost protiv uzgona osim zasipanja služi i dodatni balastni beton u podnožju.

PPP – Public Private Partnership

S PPP projektima ostvaruje se u javno-privatnoj suradnji na internacionalnoj razini sve više infrastrukturnih mjera. U takvim poduzetničkim modelima građevinsko poduzeće pokreće, financira i vodi čitav projekt unutar dogovorenog vremenskog razdoblja. Time se postiže brža realizacija i veća djelotvornost. Za tunel Limerick odgovornost preuzima konzorcij DirectRoute s građevinskim koncernom Strabag kao glavnim sudionikom. Taj je projekt 2006. godine ocijenjen kao „European PPP Deal of the Year“.

Građevinsko poduzeće Limerick Southern Ring Road:

DirectRoute (Limerick) Construction Ltd. (Strabag AG, John Sisk Son Ltd., Lagan Constr. Ltd., Roadbridge Ltd.)

Betoniranje i opremanje tunela Limerick:

Strabag International GmbH

Nadzor projekta:

PERI Weißenhorn, Njemačka

Primijenjeni PERI sistemi VARIOKIT

Nadgledanje projekta: PERI GmbH, Germany

www.peri.com.hr