Turisti bageristu gađali kamenjem i šišarkama

MEDULIN – Šefica kampa Snježana Glavaš-Grahovac najprije je izjavila da je bager samo otišao do jednog stabla da bi se uklonila viseća grana. Na našu tvrdnju da je bager ipak kopao, promijenila je izjavu rekavši da je to točno, ali da je bager zapravo tek uklanjao travu da bi se posadile ruže

Dojava prolaznika i turista iz Medulina o građevinskim radovima u autokampu Kažela bila je dovoljna da se prekjučer tamo pojave komunalni redari, jer je Općina donijela odluku o zabrani radova tijekom sezone. Bager je na svega pet-šest metara od mora, na samoj granici pomorskog dobra i autokampa, kopao kanal za sadnju zelene ograde. Komunalci su utvrdili da je iskopano oko 150 metara kanala, i to od ranog jutra do 15 sati, kad je bageristu naređeno da prekine radove. Kako je pojasnio komunalni redar Damir Kontošić, Općinsko poglavarstvo je donijelo odluku da se tijekom turističke sezone, od 1. srpnja do 19. rujna, zabranjuju svi građevinski radovi i iskopi te bilo kakvi radovi bagerima i drugim radnim strojevima. Očito je da se vlasnik autokampa Kažela – poduzeće Tehnoekologija – ne pridržava općinske odluke. Zbog toga su komunalni redari sačinili zapisnik i proslijedili prijavu Prekršajnom sudu u Puli. Za prekršaj takve vrste vlasnik kampa morat će platiti novčanu kaznu od tisuću kuna, saznajemo od Kontošića.

Za našeg posjeta Medulinu u bageru smo zatekli djelatnika jednog pulskog građevinskog poduzeća. On nam je rekao da su ga turisti, Nijemci, Talijani i Austrijanci, dok je kopao gađali kamenjem i šišarkama. – Vikali su na mene i govorili mi svašta, gađali su me grotama i šišarkama. Nisam im ništa rekao već sam nastavio raditi ono što mi je šef rekao. Ja sam tu da radim, a ne da mislim o drugim stvarima, rekao nam je bagerist. I dok su komunalni redari Damir Kontošić i Marina Vitković obavljali očevid, na mjestu gdje se bager zaustavio pojavio se rukovoditelj službe održavanja autokampa Kažela Dragan Stokić. Saslušao je redare i naredio bageristu da prestane s radom, naglasivši da će o svemu izvijestiti šeficu kampa Snježanu Glavaš-Grahovac.

Ona nam je u telefonskom razgovoru najprije izjavila da je bager samo otišao do jednog stabla da bi se uklonila viseća grana koja je ugrožavala sigurnost turista, ustvrdivši izričito da bager nije kopao nikakve kanale. Na našu tvrdnju da je bager ipak kopao, što je »ušlo« i u objektiv našeg fotoaparata, šefica kampa je promijenila izjavu rekavši da je to točno, ali da je bager zapravo tek uklanjao travu da bi se posadile ruže. Napokon je ipak potvrdila da je bager kopao kanal u autokampu, dodavši da rukovodstvo kampa nije bilo upoznato s općinskom odredbom o zabrani radova. Jučer ujutro, nakon obavljenog očevida, u Općinu Medulin stigli su šefica autokampa i predstavnik vlasnika Damir Janko i potpisali zapisnik, ustvrdivši da bager više neće kopati. C. B. G. Izvor: Glas Istre www.glasistre.hr

Fasade

]]>