U iduće dvije, tri godine prvi korisnici prirodnog plina u Puli

PULA – Ako je suditi po većini pitanja s aktualnog sata posljednje sjednice Gradskog vijeća, vijećnike, pa tako i građane koji su ih delegirali, očito najviše zanima situacija oko kapitalnih investicija u gradu Puli, bez kojih, kako su se svi jednoglasno složili, nema napretka – od odlagališta otpada Kaštijun, plinofikacije, Brijuni rivijere do usvajanja Prostornog plana grada Pule.

Bilo je tu i pitanja oko konačnog završetka radova na Forumu i prezentacije nalazišta, potom uknjižbe vlasništva na distribucijske telekomunikacijske kablove, izrade strategije sporta za grad Pulu te načina kupnje i cijene novih automata za naplatu parkiranja. Županija će dokapitalizirati Plinaru Iako je o većini tih »kapitalnih« pitanja Glas Istre već pisao, tako su i odgovori gradonačelnika Borisa Miletića sadržavali dio tih napisa. Na upit IDS-ovog vijećnika Marka Martinčića o projektu Kaštijun, Miletić je, tako, vijećnike upoznao s rezultatima posljednjeg sastanka s direktorom Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Vinkom Mladineom po pitanju sanacije Kaštijuna i daljnjeg ulaganja u izgradnju regionalnog centra za odlaganje otpada u Istri. Valja, međutim, izdvojiti da je gradonačelnik Miletić vijećnicima poručio da će uskoro dobiti na klupe prijedlog za osnivanjem zajedničkog poduzeća Grada Pule i Istarske županije, u kojem bi ulozi bili podjednaki, odnosno Grad Pula bi uložio zemljište na Kaštijunu, a Županija novac. Tada bi se mogli natjecati pred fondovima Europske unije za razvoj regionalnih projekata. Odgovarajući pak na pitanje IDS-ovog vijećnika Viktora Lazarića o plinofikaciji, gradonačelnik Miletić je rekao da se, nakon odluke Istarske županije da koncesionar za plinofikaciju južne Istre bude Plinara d.o.o., to poduzeće namjerava dokapitalizirati tako da se uključi i Istarska županija, a usto će se u temeljni kapital unijeti imovina koju Plinara već koristi. – Trenutno se plinovod spaja na Mjerno redukcijsku stanicu kod Gurana i tada će Plinara sama morati izgraditi plinsku mrežu prema Puli u dužini od 4,5 kilometara. Vjerujem da će u iduće dvije, tri godine prvi korisnici prirodnog plina, pogotovo veliki sustavi, moći koristiti ovaj ekološki najprihvatljiviji energent, odgovorio je Miletić. Izvor: www.GlasIstre.hr

]]>