U listopadu izlazi iz tiska knjiga – PASIVNA KUĆA

Nakon izvedbe prve pasivne kuće u Hrvatskoj iznimno je velik interes investitora, stručnjaka i medija. Energetska učinkovitost je sastavnica koncepta održivog razvitka i provjeren arhitektonski i tehnološki koncept gradnje bez emisija stakleničkih plinova. Trajni porast cijene energije, a s druge strane sve izglednije i priuštivije investiranje u energetski učinkovite projekte jamče vrlo brz povrat dodatnih desetak posto početnih ulaganja u odnosu na tzv. standardnu gradnju, koja ne zadovoljava potrebne više razine toplinske, svjetlosne i zvučne udobnosti, ne samo u sezoni grijanja već i u sezoni hlađenja.

Doc.dr.sc. Martina Zbašnik Senegačnik je autorica knjige PASIVNA HIŠA koja je u proljeće prošle godine predstavljena u Sloveniji. Vrlo velik interes za ovu knjigu postoji i u mnogo širem krugu čitatelja koji razumiju hrvatski jezik.
Knjiga će biti prvo izdanje na hrvatskom jeziku, koje cjelovito predstavlja trenutačno najučinkovitiji pristup gradnji energetski učinkovitih zgrada. Po ocjeni recenzenata prof.dr.sc. Janeza Kresala, prof. Ljubomira Miščevića i prof.dr.sc. Saše Medveda, knjiga daje cjelovitu informaciju o takvoj tehnologiji gradnje. Prvenstveno je namijenjena profesionalcima arhitektima, građevinarima, strojarima i elektroinženjerima, studentima, a primjerena je i drugoj stručnoj javnosti, proizvođačima, zastupnicima tvrtki i investitorima.

Pasivna kuća nije potpuno nov način gradnje. To je dosljedno projektirana i izvedena vrlo niskoenergetska kuća, koja zahtijeva izvjesna dodatna znanja i sinergijski pristup svih sudionika – od arhitekta, građevinskog fizičara, projektanta strojarskih i elektroinstalacija, do izvoditelja i ponuditelja različitih materijala koji moraju zadovoljiti izvedbu arhitekture energetskog standarda pasivne kuće.

U ekološki osviještenim državama poput Njemačke, Austrije i Švicarske, pasivna kuća više nije novost, već provjeren i isplativ način gradnje što je temelj donošenja spomenute Rezolucije Parlamenta EU.
Uz predgovor dr.sc. Wolfganga Feista, izumitelja pasivne kuće, uvodne tekstove recenzenata prof.dr.sc. Janeza Kresala i prof. Ljubomira Miščevića, knjiga sadrži šest poglavlja. U prvom poglavlju se iscrpno tumači koncept pasivne kuće i stambene udobnosti. U drugom poglavlju su prikazani osnovni principi projektiranja. Komponente koje definiraju standard pasivne kuće koje se najviše razlikuju od trenutačne građevne prakse su konstrukcija bez toplinskih mostova i zrakotjesnost vanjskog omotača, koji su obrađeni u trećem i četvrtom poglavlju. U zadnja dva poglavlja se obrađuju prozračivanje i grijanje pasivne kuće, koji predstavljaju inovaciju.

Razloga za presporo usvajanje pasivne kuće u nas je više. Pomanjkanje znanja i informacija kao i nepoznavanje ponude u tom području su najčešći razlozi. Uvjereni smo i na temelju osobnog stručnog iskustva da su na hrvatskom tržištu dostupni svi materijali i tehnologije koji omogućavaju gradnju pasivne kuće, a sve ih je više domaće proizvodnje. Knjigom Pasivna kuća ispunit će se praznina u informiranosti.

Sadržaj knjige je bogato ilustriran s oko 200 autorskih fotografija u boji i tehničkih detalja. Stručni dio knjige sadrži oko 130 stranica. Predviđena naklada 1. izdanja knjige na hrvatskom jeziku je 1000 primjeraka u formatu A4 tvrdog ovitka s DVD-om kataloga sponzora.

Da bi sadržaj bio potpuniji knjiga ima digitalni dodatak u kojem su predstavljeni proizvođači, zastupnici i izvoditelji koji svojom ponudom pokrivaju pojedina područja i komponente pasivne kuće. Dodatak na DVD-u je razdijeljen u potpoglavlja: materijali (toplinske izolacije, materijali za zrakotjesnost…), tehnologije gradnje (laka gradnja-montažne kuće, masivna gradnja-opeka, porobeton, beton, mješoviti sustavi-izgubljena oplata od materijala toplinske izolacije…), prozori, vrata, elementi za zaštitu od sunčevog zračenja, prozračivanje, grijanje (prijenosnici topline, toplinske crpke, toplinski pretvornici, …), fotonaponski pretvornici sunčeve energije, inteligentni sustavi (IT za regulaciju i automatizaciju, rasvjetu, kontrolu operacija, interoperabilnost, …) i izvoditeljska poduzeća koja pokazuju interes za gradnju pasivnih kuća. Dodatak će upotpuniti informacije o tome što je pasivna kuća, kako i s kim ju mogu realizirati.

Pozivamo Vas da s oglasom u tiskanom obliku, a ovisno o veličini oglasa i s odgovarajućim prostorom digitalnog zapisa (tekst, slika, video), predstavite svoju djelatnost s referencama i tako financijski omogućite izdavanje knjige. Sudjelujte s reklamnim oglasom i logotipom kojeg treba pripremiti u digitalnom obliku (format 300 dpi, CMYK, tif, jpg, EPS; na CD-u ili e-mailom) u kojem navedite područje djelovanja, proizvodnje materijala, elemenata i sustava, značajke, referentna ostvarenja u veličinama:

a) 6,0 x 9,0 cm (horizontalno A4/8) 1.900,00 kn
b) 9,0 x 13,5 cm (A4/4) 3.800,00 kn
c) 13,5 x 18,5 cm (horizontalno A4/2) 6.000,00 kn
d) 18,5 x 27,5 cm (A4) 12.000,00 kn Uz iskazane cijene treba dodati PDV.

S većim brojem oglašivača knjiga će dobiti na vrijednosti i ponuditi čitateljima vjerodostojnu informaciju o ponudama. Pozivamo Vas da sudjelujete pri izdavanju ove vrlo interesantne stručne knjige s DVD-om za veliki tržišni prostor i pošaljete odgovor najkasnije do 21.9.2009., kako bi mogla izaći iz tiska krajem listopada i s informacijama o vašoj ponudi usluga, proizvoda, materijala i sustava za energetsku učinkovitost, ostvarenja i dr. u vezi s pasivnom kućom. Ovaj datum je i krajnji rok uplate na žiro račun SUN ARH d.o.o. kod Zagrebačke banke: 2360000-1101393770

Dodatne informacije možete dobiti i prijavu izvršiti na adresi izdavača SUN ARH d.o.o. na sunarh@zg.t-com.hr ili na tel./fax: (+385 01) 4821501, (+385 0) 98 230940 i na interaktivnom obrascu na www.sunarh.hr / izdavaštvo.

S poštovanjem,
Za izdavača SUN ARH d.o.o.
Olga Miščević, prof. Direktorica