U poduzetnike idu nezaposleni koji nisu imali drugi izbor

HRVATSKA – U Hrvatskoj je lani na svakih šesnaest odraslih osoba jedna bila poduzetnički aktivna, dok je 2002. godine jedan poduzetnički aktivan stanovnik dolazio na 30 odraslih osoba

Od 2002. godine od kada je Hrvatska uključena u najveći istraživački projekt o poduzetništvu Global Enterpreneurship Monitor i kada je držala samo začelje na rang-ljestvici četrdesetak zemalja osjetno je napredovala po poduzetničkim aktivnostima u prošloj godini – sa 32. mjesta došla je na 19 mjesto od ukupno 35 zemalja. Indeks kojim se mjeri poduzetnička aktivnost TEA (Total Enterprenual Activity) u tom je razdoblju gotovo udvostručen – s 3,62 u 2002. povećan je lani na 6,11. Taj indeks pokazuje, naime, postotak ljudi čija je poduzetnička aktivnost kraća od 42 mjeseca u ukupnom odraslom stanovništvu. Drugim riječima, u Hrvatskoj je u prošloj godini na svakih šesnaest odraslih osoba jedna bila poduzetnički aktivna, a 2002. godine jedan poduzetnički aktivan stanovnik dolazio je na 30 odraslih osoba.

Poslovne prilike Ulazak u “sredinu” ljestvice zemalja po poduzetničkoj aktivnosti, kako je na jučerašnjem predstavljanju rezultata istraživanja GEM istaknula Slavica Singer, predsjednica Upravnog odbora Centra za politiku razvoja malih i srednjih poduzetnika koji je s GEM-ovim istraživačkim timom sa Sveučilišta u Osijeku vodi projekt u Hrvatskoj, zapravo je omogućio jak porast poduzetničke aktivnosti među onima koji nisu imali drugi izbor. Razlog ulaska u poduzetništvo iz nužde leži prvenstveno u visokoj nezaposlenosti u Hrvatskoj. S jedne strane dobro je što su ljudi odlučili sami riješiti svoju egzistenciju, no u ukupnom TEA indeksu poželjno je da bude što više onih koji u poduzetničku aktivnost ulaze dobrovoljno zbog prepoznate poslovne prilike, jer takvi su poduzetnici motiviraniji i imaju dugoročnije planove. Hrvatska je stoga i jedina zemlja s indeksom motiviranosti za poduzetničko djelovanje nižim od 1, a uzme li se u obzir da je taj indeks u Danskoj koja po tom parametru predvodi, 27,4, a prosjek svih zemalja 5,9, jasno je koliko je u Hrvatskoj taj problem izražen. U Sloveniji, koja je jedina iz regije uz Hrvatsku uključena u istraživanje, taj je indeks mnogo viši, 7,8. Slavica Singer preporučuje Vladi da se više okrene poticanju poduzetnika koji se na taj korak odlučuju zbog dobrih šansi. No dobro je, dodaje, što postoji stalni priljev novih poduzetnika jer bez njih nema ni “odraslih” poduzeća.

U poduzetništvo se, inače, u Hrvatskoj upuštaju više ljudi iz siromašnijih slojeva društva, a u razvijenim zemljama uglavnom dolaze iz boljestojećeg dijela populacije. No kao i u ostalim zemljama, muškarci se prije odlučuju za poduzetništvo od žena, no u Hrvatskoj je taj prosjek nešto izraženiji u korist muškaraca. A i nasuprot trendu slabljenja muške dominacije kod drugih u Hrvatskoj je lani 3,79 puta više muškaraca bilo poduzetnički aktivno u odnosu na žene, a 2002. godine taj odnos je bio blaži (2,9 puta). Gledano po obrazovanosti, poduzetničke pothvate češće pokreću obrazovaniji ljudi, kao i u ostalim zemljama, no razlika je u tome da u Hrvatskoj među poduzetnicima dominira srednjoškolska diploma, a u u ostalih sveučilišna. U prosjeku, hrvatski su poduzetnici stariji nego u ostalih tridesetak zemalja, odnosno u poduzetništvo ulaze u dobi izemđu 35 i 44 godine života, a što Singer ponovno pripisuje specifičnostima vezanima uz tranziciju i nezaposlenost. Ohrabruje u izvještaju za 2005. godinu smanjenje regionalnih razlika i tendencija povećanja broja malih poduzeća s potencijalom rasta jer, napominje Singer, samo rastuća poduzeća znatnije generiraju nova radna mjesta. U razdoblju od 2002. do 2005. godine poduzetnička akvitnost u svim regijama pokazuje pozitivne promjene, a promjena u poduzetničkim aktivnostma ima i u najnepoduzetničkijoj regiji Lici i Banovini, u kojima je s 2,83 iz 2002. TEA indeks porastao lani na 5,11, a idalje prednjači Zagreb s prstenom u kojemu je taj indeks 8,43. Na začelju domaće ljestvice po poduzetničkim aktivnostima su Slavonija i Baranja s indeksom 4,91 te Sjeverna Hrvatska (4,40). Izvor: www.Poslovni.hr

]]>