U tijeku je prihvaćanje sustava suvremenih evropskih normi

OSIJEK – 10. broj Biltena koji donosi razne teme i vijesti iz naših biskupija i njihovih župa koje grade nove ili obnavljaju postojeće crkve. U prvom članku daje se prilog o potresnom graditeljstvu i regulativi, koja obrađuje potresno inženjerstvo.

U tijeku je prihvaćanje cjelokupnog sustava suvremenih europskih norma za proračun nosivih konstrukcija (EN 1991 do EN 1998), s kojima će se zamijeniti postojeće hrvatske norme. Sustavni dio čine i norme za građenje u potresnim područjima. Hrvatska se nalazi u području izloženom jakim potresima, koji se ponavljaju po više puta u životnom vijeku građevina. Crkve su građevine javnog karaktera te je potrebno prilikom projektiranja, novih crkvenih građevina, primijeniti sve pozitivne zakonske propise, norme pa i europske upute. Postojeće crkve i crkvene građevine također treba ispitati, a njihove konstruktivne sustave uskladiti s navedenim zakonima, propisima i normama. Budući investitori mogu se upoznati i s novim načinom sanacije oštećenih konstruktivnih elemenata, pomoću karbonskih vlakana. Ova vlakna su vrlo velike čvrstoće, otporna na nagrizanje (koroziju), puzanje (trajne deformacije pod konstantnim opterećenjem) i umor materijala. Istezanje im je vrlo malo, imaju vrlo malu težinu to ih čini vrlo prikladnim za izradu materijala za jedra. Imaju manju udarnu čvrstoću od Aramida, no specifična tvrdoća im je najveća od svih komercijalno dostupnih materijala.

Donosimo i članak predstavnika tvrtke “Mitra”, koji pojašnjava, kako zaštititi imovinu i prostore. Prostori se mogu štititi mehanički, elektronički ili osobno, ovisno o potrebi i procjeni ugroženosti. Najstariji, najrašireniji i najefikasniji način zaštite je mehanički. Neželjenim posjetiteljima brava postaje prepreka koju nastoje savladati na svaki način. To dovodi do utrke između konstruktora i proizvođača brave s jedne, te provalnika, s druge strane. Povodom obilježavanja 190. obljetnice rođenja i 100. godišnjice smrti biskupa Josipa Jurja Strossmayera, sljedeći članak govori o gradnji đakovačke katedrale. Nastavlja se izgradnja i obnova aljmaškog svetišta. Ove godine se nastavljaju radovi na izgradnji servisno-uslužnih objekata Križnog puta na brdu “ Kalvarija”. Donosimo opis i obnove romaničkog zvonika crkve sv. Andrije u Rabu. Filijalna crkva, župe Ivanovac, u Ernestinovu se gradi iz temelja.

Veliki broj crkava i crkvenih objekata u BiH stradao je u ratnim događanjima. Bilten donosi statistički prikaz stradanja katoličkih crkvenih objekata na prostoru Bosne i Hercegovine U Biltenu možete pročitati i vijesti iz više župa u kojima se počinje izgradnja ili završava obnova i zaštita crkava i crkvenih objekata. Bilten donosi vijesti iz župa; Presl. Imena Marijina i sv. Ćirila i Metoda u Osijeku, sv. Mateja u Tovarniku, Presvetog Trojstva u Daruvaru. Uredništvo i nadalje poziva sve zainteresirane sudionike obnove i zaštite sakralnih građevina na suradnju, kako bismo zajedničkim naporima podigli očuvanje ove vrijedne baštine na višu razinu. Posebno pozivamo siromašnije župe, koje su stradale tijekom Domovinskog rata, da se mogu javiti u svezi s besplatnim pregledom oštećenih crkvenih objekata i davanja stručnih savjeta. Josip Franc, dipl. ing. glavni urednik Izvor: Gafos d.o.o. Bilten izgradnje i obnove crkava www.gafos.hr

]]>