U veljači intenzivirana građevinska djelatnost

HRVATSKA – Tijekom veljače 2006. godine zabilježeno je značajno intenziviranje građevinske aktivnosti te je nastavljen trend rasta građevinskih radova na godišnjoj razini, koji traje od prošlogodišnjeg kolovoza.

Tako je u veljači ostvaren rast građevinskih radova od 17,1 posto u usporedbi s istim mjesecom prethodne godine. Na dinamiku ubrzavanja građevinske aktivnosti u promatranom mjesecu uvelike je utjecala i niža prošlogodišnja baza, odnosno činjenica da je u prošlogodišnjoj veljači bilo zabilježeno značajno smanjenje građevinskih radova. Tijekom promatranog mjeseca prema vrsti građevina od ukupnog broja radnih sati oko 47 posto se odnosilo na radove na zgradama, dok se ostatak odnosio na radove na ostalim građevinama. Istovremeno prema vrsti gradnje od ukupnog broja sati rada 59 posto se odnosilo na radove na novogradnji. U razdoblju od siječnja do veljače građevinski radovi kumulativno su veći za 15,2 posto u usporedbi s istim razdobljem lani. S obzirom da je moguće očekivati i nastavak pozitivnih kretanja u građevinarstvu i tijekom ožujka vidljivo je da će promatrana djelatnost pozitivno utjecati na rast bruto dodane vrijednosti tijekom prvog tromjesečja ove godine. Tijekom veljače izdano je ukupno 1.030 građevinskih dozvola što je 4,1 posto više u odnosu na veljaču 2005. godine. Prema vrstama građevina 87 posto se odnosilo na zgrade ukupne vrijednosti radova od 1,15 milijardi kuna. Ostatak izdanih dozvola odnosi se na zahvate na ostalim građevinama ukupne vrijednosti radova 1,49 milijardi kuna. Istovremeno prema vrsti gradnje čak 77 posto dozvola se odnosi na novogradnju dok se ostatak odnosi na rekonstrukcije. Također i ukoliko promatramo vrijednost ukupnih radova čak se 2,156 milijardi kuna odnosi na novogradnju, a tek 482 milijuna kuna na rekonstrukciju građevina. (limun.hr)

]]>