U vrijednost

U vrijednost je karakteristična veličina toplinske zaštite izražena u W/(m2 K), koja iskazuje količinu topline koja se prenosi preko jednog kvadratnog metra građevinskog elementa unutar jednog sata pri temperaturnoj razlici od 1 Kalvina (odgovara 1° C). Što je koeficijent toplinskog prolaza manji (U-vrijednost), to je povoljnije djelovanje toplinske izolacije.

]]>