U zaštitu okoliša hrvatske tvrtke lani uložile 1,46 milijardi kuna

HRVATSKA – Poduzeća u Hrvatskoj prošle su godine u zaštitu okoliša investirala ukupno 1,46 milijardi kuna, gotovo 150 milijuna kuna više nego prethodne godine, a znatno su povećani, čak za trećinu, tekući izdaci za očuvanje okoliša.

Iz najnovijih podataka Državnog zavoda za statistiku saznaje se da su ukupni tekući izdaci gospodarstva za zaštitu okoliša lani iznosili 2,12 milijardi kuna i bili su veći za 656 milijuna kuna u odnosu na godinu dana prije. Tekući su izdaci najviše skočili u segmentu gospodarenja otpadom, što se odrazilo i na promjenu u strukturi svih tekućih izdataka za zaštitu okoliša u kojoj su prijašnjih godina najveći “zalogaj” imali izdaci za gospodarenje otpadnim vodama, a od lani su to izdaci za gospodarenje otpadom, čiji je udio u ukupnim izdacima bio oko 45 posto. U 2004. godini, naime, izdaci za gospodarenje otpadom iznosili su nešto manje od 483 milijuna kuna, a prošle godine gotovo su udvostručeni te su iznosili 954 milijuna kuna. Izdaci za gospodarenje otpadnim vodama u tom su intervalu također rasli, s 669,5 milijuna kuna u 2004., na 852 milijuna kuna u prošloj godini. Iz statističkih podataka vidljivo je kako su poslovni subjekti i obrtnici koji su lani imali investicije u zaštitu okoliša najviše povećali ulaganja u području gospodarenja otpadnim vodama, i to za gotovo 100 milijuna kuna pa je u tom segmentu zaštite okoliša gospodarstvo u 2005. godini investiralo ukupno 726,6 milijuna kuna. U gospodarenje otpadnim vodama investirana je polovica svih ulaganja u zaštitu okoliša. Porast ulaganja u očuvanje okoliša bilježi se u svim djelatnostima izuzev u gospodarenju otpadom te u zaštiti od zračenja. U gospodarenje otpadom ulaganja su smanjena za gotovo 62 milijuna kuna u odnosu na 2004. Prihodi gospodarstva od djelatnosti povezanih sa zaštitom okoliša lani su porasla za 114 milijuna kuna te su iznosili 1,14 milijardi kuna. Oko 85 posto su prihodi od naknada za zaštitu okoliša, od prodaje nusproizvoda ostvareno je oko 162 milijuna kuna, a 9,9 milijuna kuna uštedama nastalim internim korištenjem nusproizvoda koji su rezultat aktivnosti na zaštiti okoliša. Izvor: www.Poslovni.hr

]]>