Udari kiše

Udari kiše predstavljaju kišu koja ne pada u okomitom smjeru, te tako udara u okomite površine fasade i prozora, s kojima inače ne dolazi u doticaj kod okomitog pada kiše. Kod takve kiše je mjerodavan tlak vjetra, koji je osim količine kiše i trajanja djelovanja kiše odlučujući za opterećenje vlagom obložnog zida. Preko poroznih fuga, lunkera, šupljina i pukotina između opeke i fuga kiša prodire na površinu fasade pod djelovanjem tlaka vjetra, koji je tiska prema obložnim zidovima.

]]>