Ugovor o projektiranju

Ugovor između investitora i arhitekte ili inženjera o projektiranju građevinskih mjera, natječaj i nadzor građevinskih radova kao i nadzor nad uklanjanjem konstatiranih nedostataka u garantnom roku, ali u datim slučajevima i samo u pojedinačnim fazama izvođenja radova prema (pravilnik o honorarima arhitekata i inženjera).

Arhitekt ili inženjer jamče za besprijekornu izvedbu građevinskog objekta. Obveza jamstva vrijedi 5 godina nakon preuzimanja izvedenih radova od strane inženjera ili arhitekte.

]]>