Ultrazvučni uređaj

Ultrazvučni uređaj je uređaj za otkrivanje mjesta poremećaja. Na bazi brzine širenja elastičnih valova, kojima se ultrazvučno prozvučuje građevinski element, određuje se tlačna čvrstoća.

]]>