Umjesto na ceste, EU novac usmjeriti samo na željeznice

ZAGREB – U Ogulinu i Karlovcu otpadne bi se vode za nekoliko godina trebale pročišćavati zahvaljujući novcu Europske unije.

Sustavi odvodnje otpadnih voda i uređaji za njihovo pročišćavanje izgradit će se sredstvima iz ISPA-e, pretpristupnog fonda EU namijenjenog prometu i zaštiti okoliša, pod uvjetom da Europska komisija u listopadu prihvati ta dva projekta. Hrvatska je, naime, u Bruxelles poslala prijedloge projekata koje želi financirati novcem dvaju pretpristupnih fondova, ISPA i Phare (koji služi za jačanje institucija). Ukupno je predloženo 25 projekata u vrijednosti 216 milijuna eura, od čega četiri projekta za ISPA-u i 21 za Phare. Iz područja zaštite okoliša u Bruxelles su poslana tri prijedloga.

Riječ je o spomenutim sustavima za otpadne vode te o izgradnji županijskog centra za gospodarenje otpadom u Šibeniku. Novac iz ISPA fonda namijenjen prometu Hrvatska je odlučila usmjeriti samo na željeznice, a ne na ceste, jer je procijenjeno da cestogradnja ionako dobro napreduje. Tako bi se EU sredstvima trebao platiti remont 26 kilometara pruge na dionici Vinkovci – Jankovci, koja je na 10. paneuropskom koridoru. Obnovit će se tračnice, elektrificirati pruga i postaviti signalizacija. Iako je u prvim nacrtima nacionalnih strategija bilo predviđeno znatno više projekata, u Bruxelles su poslani samo oni koji su “zreli” za početak realizacije.

Potrebno je da imaju već otkupljeno zemljište na kojem će se graditi, građevinsku i lokacijsku dozvolu, analizu troškova i koristi, studiju utjecaja na okoliš te osigurana nacionalna sredstva za sufinanciranje. Iz ISPA-e se, naime, ne može platiti cijeli projekt, nego samo “pokriti” do 75 posto troškova. Ostatak novca treba namaknuti iz nacionalnih izvora pa su stoga izabrani oni projekti za koje je već predviđen novac u državnom proračunu ili nekom drugom izvoru, da ne bi došlo do novih zaduživanja. Tako su “kod kuće” za ISPA projekte osigurana 62 milijuna eura, a za provedbu Phare projekata 13 milijuna eura. Ti su iznosi predviđeni u državnom proračunu, proračunu lokalne samouprave koja je krajnji korisnik projekata iz područja zaštite okoliša te iz sredstava Hrvatskih voda, dok za promet novac za sufinanciranje osiguravaju Hrvatske željeznice.

Za fond Phare projekte su izradile državne institucije, a Europskoj komisiji poslan je 21 prijedlog u vrijednosti od 70,5 milijuna eura. Uz njih su poslani i prvi nacrti projektne dokumentacije kako bi se omogućilo da se projekti što prije počnu ostvarivati. Kako doznajemo, među njima su projekti potpore carinskoj i poreznoj upravi, novac nadalje traži i Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja za jačanje svojih kapaciteta, dok je Ured za nacionalne manjine predložio projekt jačanja uključivanja Roma u društvo. Ministarstvo unutarnjih poslova pokušava se, pak, preko sredstava iz Pharea pripremiti za obveze koje će Hrvatska morati preuzeti kao članica EU. Stoga su iz MUP-a tražili novac za nabavu opreme za efikasni nadzor schengenske granice. Autor: Irena FRLAN Izvor: Glas Slavonije www.glas-slavonije.hr