Umrežena fotovoltaik postrojenja

Umrežena fotovoltaik postrojenja povezana su s javnom mrežom opskrebe električnom strujom. Proizvedena solarna struja koja nije neposredno potrošena akumulira se u javnoj mreži. Ukoliko fotovoltaik uređaj ne daje struju, iako postoji potreba (npr. kada padne mrak) tada se struja može dobivati od poduzeća za opskrbu električnom strujom.

Primjerice, takvo poduzeće povezano preko dva brojila s foto voltaik uređajem. Pomoću brojila električne struje, koji posjeduje zapor povratnog hoda, regulira se isporuka solarne struje u javnu mrežu (napojno brojilo), a isporuka struje iz poduzeća za opskrbu električnom strujom u uređaj solarne struje preko pretplatničkog brojila.

Prema zakonu o prioritetima obnovljivih energija poduzeće za opskrbu električnom strujom mora platiti naknadu za solarnu struju isporučenu javnoj mreži.

Instaliranje izmjenjivača, koji pretvara istovrsni napon solarnog generatora u naizmjenični napon mreže predstavlja pretpostavku za mrežno napajanje. Kako bi se postigli veći energetski prihodi solarnog generatora, module treba instalirati u smjeru juga od ±45° kao i kut nagiba od 10 do 50°, jer tako nastaje iznimno malo reduciranje godišnjeg prihoda postrojenja.

]]>