Uništavanje plijesni

Pojavljuju se tamo gdje imaju povoljne uvjete za razvoj, a njihovom razvoju pogoduju dva osnovna uvjeta:

• podloga koja sadrži celulozu (drvo i tapete)

• velika količina vlage

Prilagođena podloga se zapravo nalazi svuda, tako da je visoki stupanj vlage odlučujući faktor. Zato je kod pojave plijesni neobično važno eliminirati izvore prekomjerne vlage.

U unutarnjim prostorima su razlozi vlažnosti nedovoljno provjetravanje, loša izolacija zidova, prodor hladnoće, a u vanjskom području loša zaštita od atmosferskih utjecaja trajno vodi do pojave vlage na građevinskim elementima. Vlažnost drveta ispod 18% ne pogoduje stvaranju plijesni.

Tamo gdje se krovne, nosive grede moraju zaštiti od insekata i plijesni prema građevinskim propisima koriste se zaštitna sredstva za drvo na bazi soli borne kiseline.

U svim ostalim slučajevima pojavu plijesni treba spriječiti

• provjetravanjem i adekvatnim grijanjem

• uklanjanjem rashladnih mostova

• adekvatnom toplinskom izolacijom

Zaštita od plijesni koja se na tržištu može naći na bazi klornih lužina ili spojeva amonijaka predstavlja samo kratkoročno rješenje zaštite od plijesni i rezultira dugotrajnim, neugodnim mirisima.

A plijesan se pojavljuje uvijek iznova sve dotle dok se ne uklone izvori nastanka. Nikada nemojte kupovati zaštitna sredstva protiv plijesni s nejasnim načinom djelovanja- a uopće nemojte kupovati ona koja imaju oznaku «aktivni klor» ili «fungicidni dodaci».

Jednako dobro djeluju kućna sredtsva kao što su špirit ili aktivni kisik. I tu vrijedi pravilo ; zaštitne rukavice i dobra provjetrenost za vrijeme i poslije uporabe.

Zaštitni premazi koji trebaju štiti od plijesni sadrže dijelom i organske funcide, koji su također osporavani u pogledu zaštite zdravlja. Zapravo se ne bi smjeli koristiti u unutarnjim prostorima.

Sve boje na bazi vode sadrže uvijek mali udio fungicida( koji nisu uvijek deklarirani). Taj dodatak označava se kao «konzervans» i ne služi za građevinsku zaštitu već za konzerviranje već otvorenog pakiranja boje.

Upute za primjenu

Voditi računa o pridržavanju sigurnosnih uputa proizvođača.

Opasni sastojci

Sastojci u sredstvima za zaštitu od plijesni su osim otapala npr.: benzal-klorid, dihlofenamid, organski spojevi kositra, furmeciklox, ranije nazavan PCP.

Sredstva koja se baziraju na solima borne kiseline ali i na vodi manje su sklona emitiranju otrovnih sastojaka u okoliš i svakako imaju prednost prilikom izbora.

Zaključak

Kod nosivih dijelova gdje je svakako propisana građevinska zaštita treba koristiti sredstav na bazi soli borne kiseline, izbjegavati sredstva koja sadrže otapala , klor i proizvode sa spojevima amonijaka.

Ponekad je bolje plijesan tretirati poznatim kućnim sredstvima kao npr.:

• ocetnim esencijama

• mješavinom alkohola(97%) i salicilne kiseline (3%)- sve elemente možete kupiti u apoteci.

]]>