Unit

Unit predstavlja oznaku za kombinaciju kotla za grijanje, plamenika i pripadajućeg regulacijskog sistema, koji su već tvornički međusobno usaglašeni. Takva kombinacija olakšava montažu i štedi na mjerama prilagodbe i podešavanja na gradilištu.

]]>