Univerzalne trajnožareće peći

Kao sljedeća razvojna faza univerzalbna trajno žareća peć predstavlja spoj između pregarajućih peći i peći s malom snagom izgaranja. Zrak izgaranja se ne dovodi do energenta samo od dolje, već i od gore i sa strane. Tako se poboljšava izgaranje posebno kod plinova koji sporo izgaraju. Snaga grijanja je kod energenata na bazi ugljena oko 8 kW. Kod drveta je snaga nešto i niža. Temperature ispušnih plinova dosežu kod punog opterećenja i 300 °C.

]]>