Uporabnu dozvolu za vodnjansku tržnicu izdala je Zlata Milotić

ISTRA – Kao punomoćnik gđe Marije Obad-Vučina te pozivom na čl. 40. i 41. Zakona o medijima zahtijevam da objavite ispravak informacije vezano uz napis objavljen u Vašem dnevniku pod naslovom »Velika čistka u istarskom Uredu državne uprave?« od 12. kolovoza 2005., budući da se radi o povredi prava i interesa gđe Marije Obad-Vučina kao službenice Ureda državne uprave u Istarskoj županiji te uvredljivim navodima koji vrijeđaju njezino dostojanstvo, ugled i čast.

U tom se članku tako, između ostalog, navodi:

1) Izdavanje nezakonite građevinske dozvole tvrtci »Kvadar« d.o.o. za gradnju više stambene građevine na k. č. br. 686/68 k. o. Premantura koja ima jednu etažu i nedovoljan broj parkirnih mjesta, a izdana je ignoriranjem upute nadležnog Ministarstva.

2) Tisak navodi da je gđa Marija Obad-Vučina potpisivanje dokumenta i rješenja vezanih uz tehnički pregled rekonstruirane zgrade tržnice u Vodnjanu kojem (zbog bolesti i otvorenog bolovanja) nije prisustvovala (a osnivanje i izlazak povjerenstva već su bili pisano zakazani). Tehnički pregled je obavljen uz suglasnost voditelja Odsjeka za graditeljstvo, imenovanjem zamjenika gđe Marije Obad-Vučina, a na izričit zahtjev Općine Vodnjan, da bi tržnica i brojni zaposlenici počeli s radom uoči predstojećih božićnih praznika. Dio pregleda koji se odnosi na obvezu gđe Marije Obad-Vučina ona je obavila naknadno, i tek tada je potpisala onaj dio zapisnika koji se odnosi na njezin iskaz (uz naznaku datuma kad je potpis stavljen). Uporabnu dozvolu izdala je na zahtjev pomoćnika predstojnika Ureda Mladena Kancelara, dipl. iur., voditelja Odsjeka za graditeljstvo, gđa Zlata Milotić, dipl. inž. arh. Odnosno, proizlazi da gđa Marija Obad-Vučina nije potpisala ništa što prethodnim očevidom i pregledom spisa nije utvrdila, upravo kao što nije potpisala niti rješenje o uporabnoj dozvoli. Čedo Prodanović, odvjetnik Izvor: Glas Istre www.glasistre.hr