Upravljanje sobom kao temeljna postavka

Selfleadership vs Management & Ignorance – Suvremena gospodarstva sve više osvjećuju da postojeća akumulacija raznih znanja o mogućnostima financijskih, fizičkih i/ili ljudskih resursa učinkovito ne rješava zahtjeve postavljene menadžerima, upraviteljima.

Postajemo svjesni neukosti o tome kako baš ne koordiniramo i/ili upravljamo resursima zadovoljavajuće. Potvrda su i savjetovanja ovog tipa. U radu se obrazlaže teza uzroka naznačenih posljedičnih pojava nekoordiniranosti upravljanja resursnim oblicima. Sustavna razmjena znanja i neprekidno učenje su samo početak. Izlaz leži u primjeni holističkog znanja, iskrenoj mudrosti, ekologiji svijesti, osobito upravljanju sobom.

1. UVOD Namjera rada je slobodno dijeljenje izvjesnih rezultata istraživanja znanosti ekologije svijesti za područja upravljanja financijskim, fizičkim i ljudskim resursima. Nema za cilj nikoga podučavati, niti se nadmudrivati bilo s kim, pogotovo ne plaćiti nikog. Trenutačne impresije, stavovi (to zovemo i »emocije«), koje rad potiče u čitatelju, nisu posljedica rada, već osobna percepcija. Stavovi se razlikuju od osobe do osobe, a svaka je osoba s određenog stanovišta čak i u pravu. Svrha je jedino upoznavanje s manje poznatom osobnoću, koja nas usmjerava da mislimo da nečim upravljamo, a stvarno, dok to ne osvijestimo, ono upravlja nama. Posljedice toga su naše stresne situacije, koje završavaju u degradaciji i koroziji organizma, što se onda pokazuju kao bolest, rak, raspad sustava. Tri sfere koje obrađuje ovo savjetovanje su upravljanje (znači vođenje/koordiniranje) u domeni financijskih, fizičkih i ljudskih resursa. Savjetovanje daje plejadu referata o tome kako poboljšati i/ili unaprijediti ova područja ljudske egzistencije.

Utvr|eno stanje unutar svakog područja je posljedična realnost. Nju možemo prihvatiti ili »argumentirano« negirati 1. Ali ona je tu. (heliocentrični sustav je oduvijek postojao). Naše neuspjehe često tuma~čmo kao nepoznata »viša sila« ili posljedica ekspanzije stresa. Me|utim svaki »prividni neuspjeh« se relativno lako može objasniti i otkloniti, ako se zna »podići pravi program« na računalu, koji zovemo naš mozak. 2. Računala su prvenstveno stvorena da nam pokažu princip kako funkcionira naš um. Najčeće od toga bježimo i optužujemo druge za našu neukost. Stoga je nužno kao prvo, naučiti otkriti temeljnu grešku (system error) u svom programu upravljanja sobom, a tada »po default-u« sve drugo funkcionira automatski. Ekologija svijesti je univerzalna znanost, za razliku od ekološke svijesti, koja je određeni produkt primjene te znanosti na okoliš. Bez shvaćanja svoje svjesnosti ne možemo djelovati, pogotovo ne učinkovito. Temeljni naš program je program koji se zove Svijest (Consciousness). Nalazi se u Centru mudrosti u prednjem dijelu mozga, a sadrži ogromnu bazu podataka, pa tako i kako upravljati financijskim, fizičkim i ljudskim resursima. Jedino je potrebno napraviti »unzip« i upisati »password« za ulaz u taj program. Lozinka se ne prodaje, ona se dijeli, samo- otkriva na određenom stupnju u razvoju svijesti unutar ekologije svijesti.

2. PRINCIP DJELOVANJA 2.1 Naše iskustvo Unatoč svim dosadašnjim znanjima, stručnim i znanstvenim postignućima, svjedoci smo »promašenih« investicija, neiskorištenih prirodnih bogatstava, neučinkovitih monetarno-socijalnih programa, oružanih pohoda, otuđenosti i samoubistava ljudi. Upravljanje ne djeluje kako želimo ili djeluje tek pod velikim pritiskom, a tada nerazumno povlačimo poteze, koji imaju neshvatljivo složene posljedice 3. Međutim tijekom »pritiska« često ne znamo odrediti granicu, koju još pritisak može podnjeti, a da se ne pre|e u područje ireverzibiliteta. Nismo sigurni da se učinkovito znamo zaštititi od nakupinu stresa i/ili nemira, koji nas okružuje! Razvijena gospodarstva su uočila, da samo akumulacija raznih znanja o principima i varijablama financijskih, fizičkih i ljudskih resursa ne rješavaju potpuno zahtjeve postavljene menadžerima, upraviteljima. Postajemo svjesni neukosti o tome kako baš ne koordiniramo i/ili upravljamo resursima zadovoljavajuće. Potvrda je i potreba za savjetovanjima ovog tipa. Također je uočeno da nekontrolirana, stihijska eksploatacija fizičkih resursa često dovodi do pojava koje nazivamo »prirodnim katastrofama«. Prirodnom propašću tumačimo i sve pojave za koje ne možemo, ili ne znamo objasniti ishodište, a njih je ipak moguće prepoznati (instinkt životinja prije tsunamija). Slijed katastrofa dovodi do šoka (povećava stres), kojeg nitko stvarno ne želi, ali ga ipak svojim nesvjesnim postupcima »priziva«.

Uzrok je ipak relativno lako utvrditi i on nam permanentno ponavlja posljedice, modificirajuć i ih unutar razumno prihvatljivih perioda, te nas stalno ponovno upozorava. Glorifikacija i/ili primjena parcijalnog znanja, usmjerava svaki ovaj resurs prema pojavi i rastu kaosa. Termin »kaos« uzimamo kao sinonim za nesre|enost bilo kakvog odabranog nam sustava (povećavanje funkcije entropije sustava). Neupućeni, posljedicu širenja kaosa u početku ne primjećuju, jer je sve prividno logički sređeno, te mentalno, »znanstveno« objašnjivo. Međutim, ako se promatra u samo malo dužem vremenskom periodu, pokazuje se da je prividni red u stvari nesređenost, potencijalni nemir. To je vidljivo i prisutno u svakom od ovdje definiranih područja. Primjerice trendovi i zakonitosti financijskih ulaganja od prije 10–15 godina, sada pokazuju određene nedostatke, nelogičnosti, pa čak i nehomogenost. Signali »financijskog tsunamija« su već prisutni. Ako ih ekspert nauči prepoznati, te zna zaobići, samo tako može polu~iti uspjeh kojem permanentno teži.

2.2 Naša potreba Kako otkrivamo i razumijevamo ekologiju svijesti, znanstvenim postupcima samokontrole (ne »samo kontrola«), odnosno upravljanja svojim postupcima, postajemo svjesni da nestaje dominacija nad nama, postajemo mirni i sposobni upravljati/koordinirati. Tada shvaćamo uni-princip »upravljanja«, te ga bez težih posljedica, lagano možemo primjenjivati u području upravljanja financijskim, fizičkim i ljudskim resursima. Uprotivnom stalno manipuliramo jedni s drugima, a da to ne primjećujemo. Nasilno, nervozno, drugima i okolišu namećemo naše stare, ukorijenjene navike, a da ih ne znamo provjeriti (checking), da li one uopće joćš vrijede. Najčešće toga nismo svjesni, jer dok smo upravljani imi nastojimo takav obrazac prenjeti na druge. Tako upravljanje, pod čime bi se trebalo smatrati koordiniranje u cilju usavršavanja, postaje manipulacija sa ciljem destrukcije. Toga postajemo svjesni tek kada destrukcija preraste u kaos, te tako gubimo potencijalne resurse bogatstva, bili oni financijski, fizički ili ljudski. Povećavamo nered u sebi, okolini, naciji, a također i globalno.

Utvr|ivanjem uzročno-posljedičnog principa upravljanja resursima, možemo potencijalni trend početne destrukcije preokrenuti i usmjeriti u razvojni smjer. Sve mogućnosti evolucijskog upravljanja resursima sadržane su u nama. Trebamo osvijestiti koji je gumb aktivacije mudrosti, odnosno kako glasi »password«. U protivnom dolazimo u međuzavisnost, gdje nam se stalno »sugerira« novi password. Posljedica je da nikako da nađemo »pravi password«, a isprobavanje traje sve dok resursi ne nestanu.U takvom slučaju nam vrhunsko znanje upravljanja financijskim, fizičkim i/ili ljudskim resursima ništa ne koristi, jer tih resursa više nema. »Tsunami« je jedan od oštrijih pokazatelja da negdje zakazujemo. Upozorenja ima sve više i ona su sve neugodnija. Ljudima koji se služe računalima jasan je termin defaultne postavke. Međutim, relativno malo ljudi zna da postoje i razumiju defaultne postavke kod samog sebe.

One se sastoje u slijedećem: – Najprije trebam osvijestiti da jedino ja sam mogu sobom upravljati, – Tada trebam to iskreno željeti, te ponovno naučiti kako upravljati sobom, – Slijedi shvaćanje principa upravljanja sobom, te prednosti i povlastice koje on pruža, – Tek tada mogu upravljati bez stresa svim fizičkim, financijskim i ljudskim resursima.

3. PRIMJER OBMANE ILI NEUPUĆENOST! Zamislimo neka bića, koja čive na obali Sl.5. Ta bića nemaju slobodu pokretanja vrata prema gore. Međutim ona žele osvojiti vrh planine koju gledaju u vodi (ili Mjesec u vodi). Razvojem znanosti, tehnologija proizvodi sve savršenije strojeve i opremu te se bi}a mogu otisnuti u vodu. Ali, ova »savršena« tehnologija ih sve dalje odvlači od »vrha planine«. Dostigavši duboko dno uvi|aju da to nije ono što vide s obale! Vraćaju se natrag i počinju se međusobno optuživati, varati, pa čak i ubijati. Pri obračunu, jedno je od bića bačeno na leđa. Tada osvješćuje {to znači gledati gore. Bića shvaćaju da moraju mijenjati svoje »znanstvene« postavke. Ne kreirati vozila za vodu, već za zrak, rjeđu materiju. Međutim stare navike i obrasci su ukorjenjeni i »pozicioneri « znanosti ne dozvoljavaju promjenu koncepcije. Strah! Slično je i s bićima, koja se nazivaju »human«. Vrlo nam je teško promijeniti stare ukorjenjene navike (programe), koje blokiraju postojanje znanja kako upravljati sobom.

ILUZIJA UPRAVLJANJA DRUGIMA Znanost je već odavno otkrila da su kod genijalnih ljudi veze, između lijeve i desne polovice mozga u ravnoteži (ravnotežna komunikacija). To znači da su intelekt (primjenitelj znanja, podataka) i intuicija (mudrost primjene znanja) u ravnoteži. To onda dalje znači da su uzrok upravljanja (znanje) i posljedica, kao mudrost upravljanja sobom, u ravnoteži, u miru.. Javlja se pojam upravljanja sobom, a to je upravo mudrost holističkog upravljanja. Kako se to postiže, znanost je također već otkrila. Jedino je pitanje zašto ili zbog čega svjesno ili nesvjesno želimo ostati neupućeni, neuki, osobito ljudi na ovim prostorima? Ako ne možemo upravljati sobom, onda funkcioniramo samo po principu slučajnosti, a ne regularnosti. Od aktivnog subjekta evolucije, postajemo manipulirani objekt destrukcije. Moramo nadići naviku da stvarno možemo upravljati bilo čime. Upravljati možemo samo sobom i to na uspješan ili manje uspješan način. S drugim ljudima, prirodnim resursima možemo jedino ispravno ili pogrešno koordinirati, surađivati. Tek kad to postignemo, automatski nam je omogućemo upravljanje, koordiniranje i svim drugim, a tada su nam veze između moždanih polovica u permanentnoj ravnoteži, jer ju tada znamo održavati. Izlaz iz naoko bezizlazne situacije je u sagledavanju temeljnog uzroka, koji nas onda prirodno, normalno dovodi i do rješenja.4 Spoznaja rješenja problema zadovoljava temeljnu stranu svih resursa, to je međusobno dijeljenje, suuživanje, a ne zgrtanje bilo kojeg bogatstva.

Koju impresiju ili emociju u Vama pobuđuje ova karikatura? a) Što je sad to? Tko mu je to dozvolio? Glupo! Pih! Smiješno! Oštroumno!… ili b) Da li iz ovog mogu ipak nešto naučiti i sebi pomoći da se dalje razvijam?

5. PRINCIP UPRAVLJANJA SOBOM Upravljati sobom znači biti u stalnoj ravnoteži sa svojom prirodnom mudrošću. Znači stalno progresivno, ispravno razlučivati svoj binarni kôd, a tada smo i s ozračjem u ravnoteži. Svi malo obrazovaniji znaju princip rada računalnih sustava. Kompletni računalni i multimedijski hardware, pokretan najučinkovitijim software-om, temelji se na jednostavnom binarnom odabiru znamenki 0 i 1. Ostalo su samo tehnička usavršavanja. Isto je i kod principa rada intelekta, kao software-a ljudskog mozga (hardware). On također radi po principu razlučivanja. Ovdje se binarne znamenke zovu: Bitno / Nebitno (razlučiti). Ili još jednostavnijeDA/ NE. I čiitanjem ovog rada vi to koristite. Svakog trenutka odlučujete da li hoćete nastaviti čitati ili želite otići primjerice, zapaliti cigaretu(i biti u magli).Ukoliko ne možemo pravilno primjenjivati naše binarne znamenke: Da/Ne, tada nam sustav razlučivanja ne funkcionira optimalno, te su nam potrebna »privremena pomagala« ili nadomjesci za nešto što smo negdje izgubili. Prvo ih koristimo samo povremeno i zbog postepenosti ne shvaćamo kada postajemo ovisnici o nečem što u stvari i nije naše. Pojam »pomagala« je vrlo širok. To može biti: novac, kava, cigarete, alkohol, droge, nadomjesci u ishrani, sintetski lijekovi sa sadržajem opijata, loto,»humanitarne organizacije«, agresivne reklame, manipulirajući informacijski sustavi, kvazi edukacija, znanje (»internet«)…

Nadomjestke najčešće koristimo kod prehrane, jer ne poštujemo prirodni ritam ishrane stanica. Najrazvijenije zemlje (sofisticirane bolnice) imaju najvišu stopu prividno neizlječivih bolesti, rak i slično 5,6.% žitelji nerazvijenih zemalja, na određenom stupnju ekologije svijesti, znaju da naš mozak i tijelo imaju svoj program kojim mogu razlučiti kopiju od originala, te se tako liječ e. Zapadna znanost tek sada otkriva da se mielinska ovojnica u mozgu ipak kod dosta ljudi obnavlja, iako se smatralo da je to ireverzibilni proces. Ako slomimo nogu, pomagalo-štake koristimo samo privremeno do završetka regeneracije programa stanica (reset organizma). Smiješno bi bilo, zbog trenutne situacije, doživotno nositi štake. Nužno je trebalo samo aktivirati i podržavati prirodni program obnavljanja stanica. Na taj način mi upravljamo sobom, a drugi samo koordiniraju naše potrebe za pomagalom. Pomagalo je samo naš objekt, a mi mu često pridajemo važnost subjekta, te tako upadamo u zamku vezanosti kao početak manipulacije i dominacije. Evolucija svega leži u principu dijeljenja (»$sharing«) znanja kako nešto funkcionira. Ovdje se primjerice radi o rasprostiranju i regulaciji intenziteta mikro (bio)elektro-magnetskog polja oko svake stanice organizma, te interakcijama s okolinom i okolišem.

6. RASPRAVA Uradu se koriste dosta izrazi u zagradama i/ili u znacima navoda. Razlog je odvajanje različitih razina ekologije svijesti. Riječima je vrlo teško i prihvatljivo opisati neophodnost osvješćivanja mogućnosti da svatko treba početi upravljati sobom, a prestati biti upravljan. (To vrijedi i za »najveće« lidere). Upravljanje ostalim je beneficija prethodnog. Namjera nam nije nikoga u nešto uvjeravati, ako sam ne osjeća potrebu usavršavanja. Praktički je sve što radimo i proživljavamo u neku ruku dobro, međutim ovisi s koje se strane gleda. Kao posuđeno iz bankomata, sve dolazi na naplatu, a to je onda već drugo pitanje. Svi radovi na svakom savjtovanju su dobri, budući imaju namjeru nešto pokrenuti. Pitanje je jedino kako ih mi doživljavamo kada ih čitamo. Čitamo ih s razine svijesti koju smo dotakli, pa ih tako i razumijemo. Puno je radova pisano u slojevima (slično kolaču od lisnatog tijesta). Temeljna postavka je da moramo osvijestiti da prvo treba znati kako sebe regulirati i održavati. Ako ne znamo upravljati vlastitim resursom, onda je logično da sigurno ne znamo upravljati niti drugim resursima. Tada »upravljamo« onako kako su nas drugi učili, sugerirali ili nam čak nametnuli stari obrazac. (Koristite li još Windows 3.1? Zašto ne? I oni su dobri!) U slučaju agresivno narinutog programa, naše upravljanje je samo kopija kopije, najčešće bez »copy right«, a ne original koji trebamo po »defaultu« i koji nam rođenjem pripada. Stoga upravljanje radi upravljanja prije ili kasnije inicira nehomogenost, nekorektnost, nemir, stres, te kaos, prvenstveno u nama, a mi to najkasnije osvijestimo. Tako tražimo vanjske uzroke i slabosti resursa, a ne sagledavamo početnu našu neukost.

Sve dok smo, a najčešće toga nismo svjesni, upravljani imi nastojimo takav obrazac prenjeti na druge. Tako upravljanje, pod čime bi se trebalo smatrati koordiniranje u cilju usavršavanja, postaje manipulacija u cilju destrukcije. Toga postajemo svjesni tek kada destrukcija preraste u katastrofe (fizičke, ljudske, financijske), a tada gubimo potencijalne resurse bogatstva, bili oni financijski, fizički ili ljudski. Sve mogućnosti evolucijskog upravljanja resursima su nam dostupne. To je naše pravo rođenjem. Trebamo osvijestiti gdje je gumb aktivacije (–.unzip program), odnosno kako glasi naš »password«. U protivnom dolazimo u međuzavisnost. Posljedica je da nikako da nađemo ispravan »password«, a isprobavanje traje sve dok se resursi ne potroše (a najprije je to naš resurs). U takvom slučaju nam nikakvo vrhunsko znanje i iskustvo upravljanja financijskim, fizičkim i/ili ljudskim resursima ništa ne koristi, jer resursa uopće više nema. Uspjesi, progres svakog financijskog eksperta, menadžera ili direktora, pojavljuju se i multipliciraju, tek kad uspostavi ravnotežu između vlastitog stanja svijesti i upravljanja odabranim mu resursom. Tada više ne podliježe destrukciji stresa . Potrebno je samo shvatiti i promijeniti smjer djelovanja, odnosno svoju sliku u zrcalu i sve oko sebe promatrati iz drugog kuta, prave strane, s odmakom.

Primjerice reforma obrazovanja rje{ava se upravo znanjem o upravljanju sobom, te dovodi do savršenog obrazovanja. Mladež koja nije još »zatrovana« nametnutim klišeima roditelja i/ili društva, što se općenito počinje shvaćati u pubertetu, lakše shvaća kako učinkovito upravljati sobom. Stoga je mudrost upravljanja sobom temelj obrazovanja od vrtića, osmogodišnje škole, pa sve do doktorata i postdoktorskih edukacija. Samo malim pomakom u svijesti da iskreno stvarno želimo zdravu naciju, a ne bolesne, može se u početku uštedjeti najmanje 20% proračuna za zdravstvo, a kasnije i do 80%. Pretpostavljamo da bi takvi menadžeri bili jako prihvatljivi, a oni su tu, ali ih ne možemo vidjeti, ili ih samo naziremo, jer smo u magli neupućenosti. Također smo svjedoci nadmudrivanja oko ulaska ili ne Hrvatske u Europsku Uniju. Umjesto dugih rasprava, ponudimo Europi ono što joj treba, a još nema. To mogu biti norme o europskoj ekologiji svijesti, koje bi tada mogle otkloniti sve postojeće dileme. Takve norme prvenstveno onemogućuju »prividne sebičnosti«, koje uzrokuju nehomogenost i previranja unutar same Europske Unije. Upravljanje sobom kao temeljna postavka upravljanja potencijalima drugih 65 prvenstveno onemogućuju »prividne sebičnosti«, koje uzrokuju nehomogenost i previranja unutar same Europske Unije. Eksperti Hrvatskog zavoda za norme to znaju i mogu. Posljednja dekada svjedo}i o dijeljenju znanja putem interneta. Me|utim isto tako ako ne znamo razlu~iti za sebe bitno od nebitnog možemo biti uhvaćeni u mrežu manipulacije, a ne slobodnog prenošenja znanja. Nužno je i obrazovanje »odraslih« da to na vrijeme prihvate.

7. SMJER ZAKLJUČIVANJA Shvatili smo da upravljanje i »upravljanje« resursima, pa tako i ljudima često poprima nelogične dimenzije. Prividno mislimo da znamo upravljati različitostima ljudskih potencijala, a stvarno stalno aktualiziramo dobro poznate stare destruktivne sustave dominacije. Praktički upravljanje resursom ljudskih potencijala uopće nije moguće. Uhvaćeni smo iluzijom stoljetnih ukorijenjenih navika, koje su uvijek propadale, polako ili u katastrofama. Energija katastrofe ne nastaje trenutno, ona se postupno akumulira do kritične mase. Jedini nam je izbor da prvo svladamo neupućenost, a tada iz toga automatski proizlazi znanje i mudrost koordinacije, iskrena suradnja, kooperacija.Utom smjeru treba tražiti rješenja svih problema postavljenih na savjetovanju. Princip napretka jedino je suradnja, ne dominacija. Osvijestiti prividnu vlastitu neukost, odlučiti se za znanje, težiti mudrosti, rješava sve probleme, koji se raspravljaju na skupovima o upravljaju financijskim, fizičkim i ljudskim resursima. Tada umjesto potencijalnog nereda i razaranja dostižemo bogatstvo i blagostanje. Utvrđeno je, da je najprije potrebno prihvatiti i osvijestiti postojanje ekologije svijesti. Slijedeći je korak prihvatiti napor da želimo upravljati sobom, a ne stalno priželjkivati »dobrog« upravljača nama. Nakon toga trebamo iskreno htjeti naučiti kako upravljati sobom. Kad to ostvarimo možemo maksimalno koordinirati svim »upravljanjima«. U protivnom ostajemo na razini nadmudrivanja iz uma, koji koristi samo oko 5% kapaciteta mozga suvremenog čovjeka. Logički se nameće pitanje, da li je priroda stvarno toliko neštedljiva, bahata, da proizvodi nešto 100%, a koristi samo 5%. Gdje je preostalih 95%? To izgleda kao da stalno vozimo autobus samo s jednim putnikom!

Temeljem iznjetog slobodni smo preporučiti neke iskustvene smjernice: – Razvojem svjesnog upravljanja, koordiniranja (istinska mudrost) u pojedincu, grupi, narodu, ubrzavaju se procesi evolucije, adekvatni globalnom evolucijskom procesu. – Ako nečeg imamo previše, podijelimo to (»Live 8 & G8«), jer tako otvaramo prostor za pritjecanje novog bogatstva (materijalnog, znanja, sreće, zdravlja, općeg blagostanja…). – Osvijestimo da nam nitko ništa loše ne čini. Mi smo ti koji zbog svoje narinute nam neukosti okupljamo neuke oko sebe, te se onda međusobno prožimamo i uništavamo suptilnim (bio)elektro-magnetskim poljima dominacije neznanja. – Mi sami, moramo naći binarni kod koji je svake sekunde na provjeri Da ili Ne, razlučiti Bitno ili Ne-bitno.

KORIŠTENA LITERATURA: 1. D.L. Bates & J.E.Dillard: Desired Future Position – A Practical Tool for Planning, 2. S. M. Ching Hai: The Key of Immediate Enlightenment, SMCH International Association Publishing Co., 1996, 3. Government of Canada, Human Resources Management, 4. F. David Peat. Sinkronicitet, Dvostruka Duga, Čakovec, 2000, 5. Jeff Mason, Developing Strategic Thinking, Long Range Planning, 19 (3), 72–80 (1986), 6. Barrie Pearson, A business development approach to planning, Long Range Planning, 10 (6), 54–62 (1976), 7. M.Fox & R. Sheldrake: The Physics of Angels, 1996, 8. Self Management Leadership, Oxford Course 2001, 9. Internet: a) GDC e-Magazines, SMCH International Association, dvomjesečnik, b) Business Training Media Inc. c) U.N. Wisdom keepers etc.

Dr.sc. Ljubomir Đukić, dipl.ing.fiz., nakon dugogodišnjeg znanstvenog i stručnog istraživanja u područjima korozije i zaštite čeličnih konstrukcija od korozije, izradi ISO/EN/HR normi, te prosudbi rizika, istraživao je zaštitu od degradacije višeg, kompleksnijeg sustava materijala kojeg možemo nazvati ljudskim bićem. Posljednjih pet godina intenzivno istražuje i provjerava postavke u holističkom području ekologije svijesti, kao suštinskog elementa interakcije sustavnog sklopa »ljudsko biće – ekonomsko socijalno ozračje okoline – okoliš«.

]]>