Upute za planiranje i izvedbu (izolacije jezgre)

Uz građevinsko fizikalni proračun na osnovu perimetra objekta treba provjeriti je li moguća naknadna izolacija jezgre. Treba koristiti samo one izolacijske materijale i postupke ugradnje koji su adekvatno certificirani za tu namjenu. Izvođač radova mora raspolagati adekvatnim iskustvom i stručnom kometencijom. Izolacija se ugrađuje ravnomerno i bez rupa, te svakako treba izvršiti i termografsko ispitivanje kontrole kvalitete.

]]>