Upute za planiranje i izvedbu (unutarnja izolacija)

Uz toplinsku izolaciju i građevinsko fizikalni proračun (kombinirani obračun U vrijednosti / obračun difuzije vodene pare) na osnovu parametra objekta treba svakako provjeriti je li moguća unutarnja izolacija.Također treba provjeriti neophodnost ugradnje parne brane. Ukoliko je to neophodno, onda ugradnja mora biti stručno izvedena (prije svega trajno nepropusna). Treba koristiti samo one materijale koje imaju certifikate za odgovarajuću uporabu. Izvođač radova mora raspolagati adekvatnim iskustvom i stručnom kompetencijom.

]]>