Ured državne uprave Pevecu odbio izdati novu građevinsku dozvolu

PULA – Prije točno četiri dana istekao je rok u kojem je Zdravko Pevec, vlasnik istoimenog trgovačkog centra, o svom trošku trebao ukloniti brojne nepravilnosti koje je inspekcijskim nadzorom krajem kolovoza utvrdio građevinski inspektor Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja.

Naime, u inspekcijskom nalazu, koji potpisuje građevinski inspektor Davor Banko, spominje se ukupno šest nepravilnosti koje je vlasnik Peveca dužan ukloniti jer u protivnom će se to učiniti službena osoba nakon 27. rujna. Glasnogovornica Ministarstva za zaštitu okoliša Kate Gojević podsjetila je da je Ured državne uprave u Istarskoj županiji prethodno Pevecu izdao dozvolu za pronađene nepravilnosti, a građevinska inspekcija ne može ukloniti objekte koji se naknadno možda mogu legalizirati pa je stoga potrebno odraditi cijelu proceduru. Naime, Pevec je bio dužan sam ukloniti krovište i krovne panele, međukatnu konstrukciju i pročelje izrađene od montažnih armiranobetonskih elemenata te dogradnju na istočnom pročelju postojeće građevine. Trebalo je ukloniti i dogradnju na sjevernom pročelju te nosivu konstrukciju parkirališta, koja se sastoji od nasipa i tampona, ukupne površine devet tisuća četvornih metara s ugrađenim betonskim rubnicima. Kako nam je jučer potvrdila glasnogovornica Ministarstva zaštite okoliša, na izdanu građevinsku dozvolu Ureda državne uprave žalio se Pevecov susjed na spornoj lokaciji, tvrtka Ognissanti, a Ministarstvo je tu žalbu uvažilo te je ona vraćena Uredu državne uprave. Prema njenim riječima, Ministarstvo je samo rješavalo žalbu i već je donijelo rješenje, a budući da su u građevinskoj dozvoli uočene nepravilnosti, vraćena je na ponovni postupak u Ured državne uprave, rekla nam je Gojević.

Ured državne uprave 16. rujna, iz drugog pokušaja, ipak donosi negativno rješenje o izdavanju građevinske dozvole za pulski Pevec. Pomoćnik predstojnika Ureda Mladen Kancelar potpisuje rješenje kojim se Pevecu odbija zahtjev za izdavanje građevinske dozvole. Također Kancelar u spomenutom rješenju podsjeća da je Pevecu izdana dozvola koju je još 23.prosinca 2004. godine poništilo Ministarstvo zaštite okoliša jer je donesena na temelju nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja te je Uredu naloženo da prilikom ponovnog izdavanja dozvole postupi u skladu sa Zakonom o gradnji. Kancelar tvrdi da je 4. kolovoza ove godine Ured obavijestio Peveca o utvrđenim nedostacima i manjkavostima te obrazlože što sve investitor treba poduzeti kako bi dobio zakonski utemeljenu građevinsku dozvolu. Prije svega, od investitora se traži da dostavi dokaz o obavljenom formiranju građevinske parcele prema lokacijskoj dozvoli s novim izvodom iz katastarskog plana, te dokaz o pravu služnosti dijela pristupnog makadamskog puta kojim se ostvaruje pristup na glavnu prometnicu, a koji je u vlasništvu tvrtke Ognissanti. Pevec također treba dostaviti dokaz o postojanju prava služnosti za postavljanje instalacija hidrantske mreže i odvodnju oborinskih voda. Odbijen im je zahtjev za izdavanje građevinske dozvole budući da glavni projekt nije kontroliran te se od njega traži da dopuni i dostavi kontrolu glavnog objekta.

Kako pak projekti koje sadrži glavni projekt nemaju unesen vijek uporabe građevine i uvjete za njezino održavanje, investitor je pozvan da to što prije dostavi. Treba naglasiti da se na posljednju odluku Ureda za državnu upravu Pevec može žaliti Ministarstvu zaštite okoliša i to u roku 15 dana, što će najvjerojatnije i učiniti. Uz to što radi punom parom bez da i dalje posjeduje građevinsku dozvolu, Peveca odnedavno muče i novi problemi. Početkom rujna protiv njega je Policijska uprava istarska podnijela prekršajni nalog kojim ga se okrivljuje za ukupno pet nepravilnosti koje je nadzorom u centru pronašao načelnik Inspektorata unutarnjih poslova i voditelj Inspekcijske zaštite od požara i vatrogastva PU istarske. To nam je jučer potvrdio i načelnik Ureda načelnika PU istarske Marko Petković rekavši da je Pevec u zakonskom roku od osam dana uložio prigovor na prekršajni nalog. Dodao je da je policija slučaj uputila na pulski Prekršajni sud u čijoj je nadležnosti daljnje rješavanje.

Kako nas u slučaju »Pevec« doista više ne može ništa iznenaditi, možemo se samo upitati kako to da su tek sada pronađene nepravilnosti vezane uz protupožarnu zaštitu.Naime, inspekcijskim nadzorom 23. kolovoza utvrđeno je da prodajni centar u Puli ne posjeduje dokumentaciju o održavanju stanja dimnjaka i instalacija koje mogu prouzročiti nastajanje i širenje požara. Uz to u centru nemaju dovoljan broj vatrogasnih aparata, zapaljive tekućine drže i rabe suprotno propisima te ih skladište i prodaju u građevinskim dijelovima koji tome nisu namijenjeni. Inspekcija je, između ostalog, ustanovila da uređaji i oprema za gašenje požara nisu u ispravnom stanju, a o spomenutim uređajima ne posjeduju niti potrebnu dokumentaciju. D. BAŠIĆ-PALKOVIĆ Izvor: Glas Istre www.glasistre.hr

]]>