Uskladištenje drveta za kamin

Drvo za kamin se treba skladištiti samo vani, kako bi se stalno provjetravalo. Najbolje je koristiti stabilni drveni regal, koji svakako mora biti nadkriven I tako konstruiran, da kiša ne može prodrijeti do drvenih cjepanica. Ispruka drveta za kamin bi morala uslijediti samo po suhom vremenu, a drvo se mora odmah složiti u regale.

]]>