Uskladištenje loživog ulja pod zemljom

Uskladištenje loživog ulja pod zemljom u podzemne spremnike nudi prednost uštede prostora, ukoliko ne postoji podrum ili isti ima druge namjene ili ako se radi o naknadnoj dogradnji na starijim građevinama. Najvažnije je osigurati da prilikom oštećenja spremnika ili zbog korozije, loživo ulje ne dospije u tlo. Iz tog su razloga neophodne posebne sigurnosne mjere (spremnici dvostrukih zidova) kao i kontrolni i alarmni uređaji (indikatori pukotine). Korozija može nastati s vanjske strane agresivnim djelovanjem tla ili s unutarnje strane preko kondenzirane vode. Kao mjera zaštite od korozije koriste se zaštitni premazi od plastičnih masa ili bitumena.

Prilikom ugradnje podzemnih spremnika svakako treba voditi računa o propisima ugradnje, uskladištenja i punjenja materijala koji mogu ugroziti vode, posebice u vodozaštićenim područjima.

Ugradnja podzemnih spremnika izvodi se u jami, koja mora biti najmanje 40 cm veća od dimenzija spremnika, i to uz pomoć dizalice ili specijalnih vozila s uređajem za istovar. Spremnici se oblažu svuda okolo posteljicom od pijeska od najmanje 20cm s nagibom podnožja od najmanje 1% . Kako bi spremnik bio dobro pozicioniran te kako kasnije ne bi došlo do pomjeranja stražnje se punjanje oblaže muljem. Za stručno instaliranje mora pokrivanje tla iznositi najmanje 80 cm, ispod voznih traka, bez statičkog dokaza, mora biti pokrivanje od najmanje 100 cm. Okna, neophodna kao kontrolna i revizijska okna, moraju izdržati očekivano prometno opterećenje odnosno promet automobila.

Kod povišenog nivoa podzemnih voda ili kod mogućnosti poplava postoji opasnost da i podzemni spremnici budu poplavljeni. Poplava se sprečava primjenom odgovarajućih teških betonskih spremnika, opterećivanjem spremnika odgovarajućim teretom od betona ili sidrenjem spremnika teškom betonskim temeljima.

Ukoliko u certifikatu načina gradnje ili u ispitnim certifikatima nisu navedene odstupajuće dimenzije onda se treba pridržavati sljedećih najmanjih razmaka prema EU-normama:

  • Spremnici jedan ispod drugoga: 40 cm
  • Prema susjednom posjedu: 100 cm
  • Prema javnim opskrbnim vodovima: 100 cm
  • Prema drugim objektima: 60 cm
  • U vodozaštićenim područjima svakako voditi računa o pravilnicima zaštićenih područja i lokalnim regulativama.
  • ]]>