Usporna vlaga

Usporna vlaga se obično javlja na ozelenjenim krovovima, pa to može biti razlog neadekvatnog rasta bilja. Ako ravni krov nema nagib, ili je visina sloja premala ili ne postoji drenaža voda ne može otjecati te korijenje počinje truliti. Nedostatak kisika spriječava rast korijenja. Jednoslojne konstrukcije moraju imati vegetacijski sloj od najmanje 8 cm.

]]>