Utična brava

Utična brava je brava za vrata koja se postavlja u već glodani, predmontirani đžep na krilu vrata te se učvršćuje vijcima. Debljina vrata usklađuje se sa širinom brave, tako da je brava dovoljno prekrivena.

]]>