Uvid u 16,5 milijuna čestica

ZAGREB – Na internetskoj stranici Hitro.hr od srijede je dostupna usluga e-katastra, točnije uvid u čak 16, 5 milijuna katastarskih čestica. Kao prvi korisnik te usluge upisao se premijer Ivo Sanader, otvarajući projekt e-katastra, na kojem se u sklopu servisa Hitro.hr radilo dvije godine.

»Državna administracija mora biti servis građanima i poduzetnicima, a e-katastar je najbolji dokaz za to«, rekao je Sanader. Premijer je kazao i da se potpunim uvidom u katastarske čestice ostvaruje transparentnost sustava kao osnovno načelo u borbi protiv nepravilnosti u radu administracije, ali i korupcije. Pozvao je građane da ažuriraju podatke o vlasništvu nad zemljišnom česticom ili nekretninom, jer osim prava imaju i obvezu točnošću podataka pomoći raščišćavanju u zemljišnim knjigama. Korištenje e-katastrom je jednostavno i brzo, dovoljno je odabrati željeni katastarski ured od 115 umreženih i upisati broj katastarske čestice ili posjedovnog lista. Moguće je provjeriti i promjene akata u katastru te pristupiti podacima o nekretninama koje se vode u zemljišnim knjigama.

Odgovarajući na pitanje na koji su način upisane katastarske čestice uz hrvatske granice, na Adi ili uz granicu sa Slovenijom, ravnatelj Državne geodetske uprave Željko Bačić objasnio je da su podaci koji se vode u katastru službeni podaci registra. »Te podatke vode i naši sudovi i vodit ćemo ih tako dugo dok se ne dođe do nekog rješenja«. U podacima se nalazi i informacija o katastarskog općini, katastarskoj čestici, njezinoj površini, načinu korištenja, te posjedniku i vlasniku, kazao je Bačić. Prema njegovim riječima najkompliciranija situacija je u gradovima, ali i priobalju, što zbog iseljavanja, a što zbog načina nasljeđivanja. U područjima gdje je to moguće ići će se na usklađivanje stanja, a u više od 200 katastarskih općina stanje je toliko loše da će se krenuti gotovo ispočetka, objasnio je ravnatelj Državne geodetske uprave. [Branka Valentić] Izvor: Vjesnik www.vjesnik.hr

]]>