Uvođenje reda u upravljanju Antenalom

NOVIGRAD – Sutra istječe desetodnevni rok javnog prikupljanja ponuda za davanje koncesije za obavljanje lučkih djelatnosti u bazenu Antenal, u sklopu luke Novigrad. Prikupljanje ponuda oglasila je Lučka uprava Umag-Novigrad, a koncesija se daje za pristanište u Antenalu, ukupne površine 8.150 četvornih metara.

Početni iznos godišnje naknade po kvadratu je pet kuna, a u promjenjivom dijelu traži se najmanje jedan posto od ukupnog prihoda ostvarenog od djelatnosti za koje se daje koncesija – privez i odvez brodova te ukrcaj, iskrcaj, prenošenje i skladištenje kamena i njegovih frakcija. – Ovo je nastojanje da se konačno uredi upravljanje i korištenje pristaništa Antenal. Nakon niza pokušaja i razgovora konačno smo s ministrom i ostalim nadležnima u Ministarstvu mora i prometa te sa sadašnjim korisnikom luke usuglasili da se krene u davanje koncesije i da nam ovaj dio novigradske luke počne donositi prihode od obavljanja djelatnosti, rekao je ravnatelj Lučke uprave Umag-Novigrad Sergio Stojnić. Iako je poziv upućen svim zainteresiranima, objavljen je u lokalnom dnevnom tisku i Narodnim novinama, izvjesno je da u Lučkoj upravi očekuju da glavni kandidat bude Antenal d.o.o., tvrtka koja ima koncesiju na istoimeni kamenolom i koja s tog pristaništa godinama izvozi kamen. Vidljivo je to i iz činjenice da se koncesija daje na svega dvije godine. – Poznato je da postoje sudski sporovi između Lučke uprave i tvrtke Antenal. Očekujemo da bi tijekom trajanja ove koncesije oni mogli biti okončani pa da s čistom situacijom krenemo u dužu koncesiju, kaže Stojnić.

O brojnim sudskim i upravnim sporovima između Antenala d.o.o. i države, potom i Lučke uprave oko korištenja i namjene luke Antenal, često smo pisali. Ta »trakavica« traje više od deset godina. Činjenica je da tvrtka Antenal tijekom tog sporenja ne plaća nikakve naknade za korištenje luke. Vjerojatno bi se opirala i ovom pokušaju uvođenja koncesije da je nije »stisnuo« Zakon o sigurnosnoj zaštiti trgovačkih brodova i luka otvorenih za međunarodni promet, po kojem koncesionar luke mora imati svjedodžbu o planu sigurnosnih mjera. No, da bi je dobio mora imati i pravnu osnovu za korištenje luke, odnosno koncesiju. Taj smo problem za Antenal d.o.o. isticali još lani, kad je zakon stupio na snagu. Kako smo saznali u Ministarstvu mora, inspektori nadležne lučke kapetanije, one pulske, morali su donijeti rješenje o zabrani uplovljavanja brodova u Antenal. Na to rješenje se tvrtka Antenal žalila, ali je ono i drugostupanjski potvrđeno, pa već više od mjesec dana strani brodovi koji iz luke Antenal odvoze kamen ne smiju tamo pristati.

Do jučer se na oglas Lučke uprave nitko nije javio, a Stojnić kaže da je vrlo izvjesno da će Antenal d.o.o. to učiniti. Bude li jedan ili više ponuditelja, za petak je zakazano otvaranje ponuda, a vjerojatno će istoga dana biti i odabran koncesionar. Inače, prekjučer je naše dopisništvo nazvao građanin koji se nije htio predstaviti i upozorio da je, po njegovom viđenju zakona i uredbi koji reguliraju davanje koncesija, u objavljenom oglasu više nepravilnosti – od toga da je za izdavanje koncesije za luku u kojoj pristaju brodovi veći od tisuću tona nadležna država, preko prekratkog roka trajanja koncesije (po njemu minimum je pet godina) do premalog postotka promjenjivog dijela naknade (po njemu minimum je dva posto). Ravnatelj Lučke uprave Stojnić rekao je da je i njega netko anonimno zvao s istim primjedbama te da je još jednom provjerio je li s pravne strane sve u redu. – Smatramo da je naš oglas u skladu sa zakonom. Naime, mi smo pošli od toga da je Antenal kao dio luke Novigrad luka otvorena za javni promet, a odredbe za javno prikupljanje ponuda za te luke nemaju uvjete o minimalnom trajanju ili postotku promjenjivog dijela naknade, rekao je Stojnić. G. PRODAN Izvor: Glas Istre www.glasistre.hr

]]>