Užlijeb

Užlijeb je istaknuta ivica dvaju kosih krovnih površina kod kosog krova. Izvodi se kao podmentnuti ili povezani užlijeb i to već prema vrsti pokrivnog materijala i dimenzija.

]]>