Vanjsko bojanje i premazi

Vanjski premazi i bojanje služe za oblikovanje boja, ali i za zaštitu od utjecaja atmosfere i odžavanje. Oni određuju karakter zgrade i morali bi se prilagoditi tonovima susjedne zgrade. Vrata, prozori, žlijebovi krova, vijenci, balkonski istaci, itd., moraju također biti ukomponirani prilikom određivanja boje. Vanjski premazi postojani su na utjecaje vode i vlage, korizije, truljenja, onečišćenja, insekata, djelovanja svjetlosti, utjecaja okoliša kao i mehaničkih opterećenja (udarci, pukotine). Vrsta i svojstva podloge kao i njihova ispravna priprema određuju odabir sredstva zaštitnog premaza odnosno njegov sastav (temeljne boje, međuboje, završne boje).

Razlikujemo premaze na žbukanoj podlozi, na zidovima od opeke, na vapnencu, betonu, poroznom betonu, vlaknenom cementu, drvetu i drvenim materijalima, plastici.

Specijalni organski sistemi boja i žbuke odnosno sistemi silikonskih vezanih smola značajno produžavaju vrijeme nastanka gljivica i plijesni.

Već prema mogućnostima koristite materijale bez štetnih tvari, ekoliški prihvatljive, koji se mogu odlagati i reciklirati.

]]>