Varaždin opet svoju banku ima

Varaždin – Varaždinsko financijsko tržište od četvrtka, 2. lipnja, bogatije je za još jednu banku – Vabu d.d. banka Varaždin. Iako banka pod tim imenom posluje još od prvog siječnja, u četvrtak je otvorena njezina poslovnica u Varaždinu, na adresi Anina ulica 2, u zgradi poslovnog centra Fima (preko puta policije).

Vaba d.d. je nastala na temeljima Brodsko-posavske banke d.d., čiji je većinski dio 2004. godine kupilo dioničko društvo za upravljanje drugim društvima Validus d.d. Varaždin. Prvog siječnja 2005. banka mijenja naziv u Vaba d.d. banka Varaždin te i sjedište seli u Varaždin. Uz novootvorenu poslovnicu u Varaždinu Vaba d.d. ima svoju podružnicu u Slavonskom Brodu te poslovnice u Vinkovcima i Novoj Gradiški, a trenutačno zapošljavaju 60 zaposlenih. Predsjednik Uprave je Josip Šeremet, a članovi Uprave su Manda Ciprić i Marinko Benić. Temeljni kapital banke će nakon dokapitalizacije koja je upravo u tijeku iznositi 62,2 milijuna kuna, a u drugoj polovici ove godine predviđena je dodatna dokapitalizacija javnom ponudom u iznosu od još 40 milijuna kuna. Na otvorenju poslovnice Vabe, predsjednik Uprave Josip Šemeret je rekao: – Nakon upoznavanja konkretnih potreba, našim klijentima nudimo specifičan bankarski ali i nebankarski proizvod, odnosno po potrebi kreiran poseban tailor-made proizvod prilagođen potrebama svakog klijenta. Tu vidimo naše osnovne prednosti. Visokom tehnološkom i informatičkom razinom poslovanja, vrhunskim upravljanjem informacijama i resursima te cross-sellingom proizvoda komercijalnog bankarstva, lizinga, investicijskog bankarstva i osiguravajućih društva, želja nam je privući klijente koji od financijskih institucija traže više. Traže i očekuju sofisticirane tehnološke i financijske proizvode.

Na otvorenju varaždinske poslovnice gostima su se obratili Milan Horvat, predsjednik Nadzornog odbora (inače direktor Fime holding), gradonačelnik grada Varaždina dr. Ivan Čehok, a poslovnicu je blagoslovio monsinjor Ivan Godina, generalni vikar Varaždinske Biskupije. Vaba d. d. banka Varaždina, namjerava otvoriti poslovnicu i u Čakovcu, ali tek iduće godine. (tn) Na slici: Poslovnicu je presijecanjem vrpce svečano otvorio varaždinski gradonačelnik dr. Ivan Čehok, uz pomoć predsjednika Uprave Josip Šeremeta (prvi s lijeva) i predsjednika Nadzornog odbora Milan Horvat (prvi s desna). Izvor: Međimurske novine www.mnovine.hr

Bazeni – gradimo.hr

]]>