Varkom širi poslove u županiji

VARAŽDIN – Varaždinska komunalna tvrtka Varkom, kao i mnoge druge tvrtke, ljeti obavlja najviše građevinskih radova. Varkomovi radnici svakodnevno su na gradilištima, a prema riječima direktora Tomislava Kezelja, Varkom nikada nije gradio kao zadnjih godina.

Samo u izgradnji sustava odvodnje ove je godine aktivno najmanje šest gradilišta, na kojima je angažirano 70 ljudi, a neki se poslovi obavljaju i uz pomoć kooperanata. Takvu ljetnu dinamiku radova Varkomu nameću rokovi, osobito kad je riječ o projektima koje sufinanciraju ili financiraju ministarstva i Hrvatske vode. »U tijeku je izgradnja središnje kolektorske mreže jugoistočnog područja Varaždina, uz koju će se omogućiti razvoj sekundarne kanalizacijske mreže pojedinih slivova koji još nemaju izgrađen javni kanalizacijski sustav«, ističe Kezelj. Prioritet je i izgradnja sustava odvodnje za naselja u područjima zona sanitarne zaštite vodocrpilišta, prvenstveno za Trnovec Bartolovečki, Hrašćicu, Svibovec Podravski, Sračinec, Petrijanec, Kučan Marof, Kučan Donji, Kučan Gornji i Zbelavu. Tu spada i rekonstrukcija postojeće dotrajale i neučinkovite kanalizacijske mreže užeg područja Varaždina, odnosno dovođenje kanalizacije u zadovoljavajuću funkciju odvodnje otpadnih voda te zaštita vodonosnika od zagađenja. Varkom namjerava i povećati kapacitet uređaja za pročišćavanje otpadnih voda zbog proširenja slivnog područja, čije će otpadne vode uređaj u budućnosti prihvatiti. »Ukupna vrijednost planiranih radova iznosi 169 milijuna kuna, a izvori financiranja traže se u resornim ministarstvima, Hrvatskim vodama, županiji, općinama i gradovima, a dio novca osigurat će i Varkom«, kaže Kezelj. U sklopu projekta odvodnje otpadnih voda južnog područja grada Varaždina izvodi se i rasteretni kanal od precrpne stanice Brezje do rijeke Plitvice. Uz rijeku Plitvicu postavit će se i prepumpna stanica kapaciteta 2300 litara u sekundi. Ukupna vrijednost tih radova je 11,5 milijuna kuna, a završetak se planira do 2008. Ove će se godine izvesti samo prva etapa rasteretnog cjevovoda, što će stajati oko dva milijuna kuna. Novac su osigurali Varkom i Hrvatske vode. Započinje i izgradnja ulične kanalizacijske mreže dijela naselja Hrašćica, vrijedna 1,6 milijuna kuna. Radovi bi trebali biti dovršeni do kraja rujna, a s izgradnjom uličnog cjevovoda, u planu su i kanalizacijski priključci za domaćinstva. Kao kapitalnu građevinu u sustavu odvodnje, u Varkomu ističu istočni kanalizacijski kolektor grada Varaždina. Mihaela Zagoršćak Izvor: www.Vjesnik.hr

]]>