Vezni građevinski elemeti

Vezni građevinski elemet kao spojni građevinski element EU norma 1045 označava gotovi betonski element i sloj betona izrađen na licu mjesta s/bez spojnih dijelova.

]]>