Vikend-naselje uz Staru Dravu?

BILJE – U tijeku je deminiranje dijela šumskog područja uz Staru Dravu kraj Bilja, gdje bi ubuduće trebalo biti novo vikend-naselje.

Prostor koji od 25. srpnja deminiraju pirotehničari tvrtke “Piper” iz Požege, a posao bi trebao biti završen tijekom 31 radnog dana, nalazi se – prema riječima donačelnika Općine Bilje Srećka Tatarovića, čije je Poglavarstvo tek preuzelo vlast i još sagledava što je prethodna planirala – u granicama građevinskog područja u turističkoj rekreacijskoj zoni uz samo naselje Bilje. – Još sagledavamo što je prethodna općinska vlast planirala pa ćemo nakon detaljnijeg razmatranja znati koje ćemo planove realizirati i proširiti. Što se tiče dijela uz Staru Dravu, ta je zona predviđena za naselje za povremeno stanovanje, dakle zona za vikend-naselje.

Budući da se uskoro završava biciklistička staza od Osijeka do Bilja, a cilj je ovo područje ponovno oživjeti u turističkom, odnosno izletničkom smislu, u građevinskoj bi zoni doista i moglo niknuti vikend-naselje ako je to sukladno prostornom planu – kaže općinski donačelnik Tatarović. Inače, deminiranje u šumskom pojasu Stare Drave stavljeno je u prioritet za ovu godinu i zasigurno je dobro što će se očistiti od mina prostor na kojem se okupljaju brojni ribiči i održavaju ribolovna natjecanja.

Očekuje se i povećan broj izletnika kada se završi biciklistička staza, koju mnogi već sada koriste iako nije potpuno završena, a i biljski veslački klub u tom dijelu ima svoju bazu. Tatarović napominje da se na područje izletišta dovozi zemlja iskopana s lokacije gradilišta Poslovno-kulturnog kompleksa Eurodom u Osijeku, a radi popunjavanja depresije na ulazu u Bilje. Autor: D.PEJIĆ Izvor: Glas Slavonije www.glas-slavonije.hr