Više neće biti »obećanih« građevinskih parcela

PULA – Duže od četiri sata trajala je jučerašnja sjednica Gradskog poglavarstva na čijem se dnevnom redu našlo 25 točaka. Razlog tomu bile su rasprave oko pojedinih točaka – mahom skidanih s dnevnog reda – uglavnom jer su nadležni odjeli loše pripremili materijale. Upravo na to je predsjednik Poglavarstva, gradonačelnik Valter Drandić više puta upozoravao nadležne pročelnike.

S obzirom da je zanimljivije bilo ono što je izbačeno nego ono što je prihvaćeno na dnevnom redu, istaknut ćemo neke od rasprava. Tako je iz odluke o raspisivanju natječaja za prodaju građevinskog zemljišta (većinom okućnica) izbačena jedna građevinska parcela. Riječ je o gotovo 400 kvadrata na Gregovici po cijeni od 150 eura po kvadratu, ukupno 60-ak tisuća eura. No, to je zemljište otvorilo »Pandorinu kutiju« iz koje je proizašlo da se zemljište prodaje Gradinama koje su na susjednoj parceli već izgradile objekt za koji im treba – parkirni prostor. S obzirom da nisu gradili u skladu s građevinskom dozvolom, građevinska inspekcija zatvorila je objekt.

Porezna uprava i Grad zajednički do prave cijene zemljišta No, kako je u daljnjoj raspravi proizašlo iz objašnjenja pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje Davora Ravnića, taj je odjel u dosadašnjoj praksi mogao davati odobrenje raznim investitorima, između ostalog i Gradinama, koji su u postupku ishodovanja lokacijske dozvole za gradnju na susjednim parcelama trebali i suglasnost Grada Pule. Na taj način, zaključio je gradonačelnik Drandić, Odjel ili službenik u odjelu prejudicirao bi odluku Gradskog poglavarstva. No, ukoliko bi Grad išao na prodaju svoje parcele »susjed«- investitor imao bi pravo prvokupa, i to po povlaštenoj početno određenoj cijeni četvornog metra.

Zbog ovakve prakse i postupanja nadležnog odjela prilikom davanja suglasnosti, Drandić, s kojim su se složili i ostali članovi Poglavarstva, skinuo je to zemljište s dnevnog reda rekavši da je Grad zadnji koji bi trebao podržavati ičiju bespravnu gradnju i izlaziti ususret investitorima koji ne predviđaju parkirna mjesta, a ujedno maksimalno izgrađuju svoje parcele pa poslije traže od Grada da im ih proda. Založio se za to da se građevinsko zemljište ubuduće ne daje po povlaštenim cijenama već da se njegova prava cijena utvrdi na javnom natječaju, ali je odlučeno da nadležni odjel više ne može davati suglasnost investitorima u postupku dobivanja lokacijske dozvole, već to može isključivo Poglavarstvo.

S obzirom da je u ovoj raspravi proizašlo da se početna cijena nekog kvadrata zemljišta utvrđuje prema maksimalnoj cijeni postignutoj na prethodnom javnom nadmetanju za neku česticu u istom dijelu grada, pročelnik Ravnić je rekao da se upravo pokreće inicijativa prema kojoj bi ubuduće komisija, sastavljena od predstavnika Porezne uprave i Grada Pule, trebala definirati cijene građevinskog i poljoprivrednog zemljišta. U idućih sedam dana nadležni odjel Poglavarstvu mora dostaviti i popis svih dosad danih suglasnosti investitorima u postupku ishodovanja lokacijskih dozvola i procjenu vrijednosti tih »obećanih« zemljišta. S. ZRINIĆ TERLEVIĆ Izvor: Glas Istre
www.glasistre.hr