Visina prolaza kroz Ždrelac ostaje gotovo ista

ZADAR – Natječaj što su ga Hrvatske ceste raspisale navodi da će se most iznad Ždrelca rekonstruirati. Argumenti o potrebi izgradnje novog mosta ispod kojega će moći prolaziti viša plovila nego sada, nisu, očito je, bili dovoljno jaki

Javnim nadmetanjem što su ga Hrvatske ceste raspisale za izradu tehničke dokumentacije za rekonstrukciju mosta na državnoj cesti D 110 između Ugljana i Pašmana a preko morskog tjesnaca Ždrelac, okončane su sve rasprave vođene više mjeseci oko potrebe izgradnje novoga mosta. Zagovornici rušenja starog i izgradnje na istom mjestu novog mosta obrazlagali su to sve višim jarbolima jedrilica i sve većim pa i višim trajektima. Unatoč proširenju i produbljenju morskog kanala, ostane li ista visina između morske površine i mosta, oni kroz njega neće, tvrdili su, moći prolaziti. Druga je opcija, ona o rekonstrukciji postojećega mosta polazila od troškova koji bi u slučaju novog mosta bili znatno viši. Prevagnuo je, dakle, manje složeni zahvat koji iziskuje kraće trajanje radova i manje troškove.

Ruše se dva stupa Radovima koji bi iduće godine mogli početi u samom plovnom kanalu, on će se sa sadašnjih 20 proširiti na 56 metara, a dubina će umjesto četiri iznositi pet metara od hidrografske nule. Rekonstrukcija će se mosta izvesti zamjenom postojeće rasponske konstrukcije u tri otvora, novom čeličnom lučnom konstrukcijom. To će iziskivati rušenje dvaju stupova u zoni kanala te rekonstrukciju dvaju stupova na koja će se oslanjati nova konstrukcija. Ako bude moguće, tim će se zahvatom povećati i visina plovnog puta. Ne mnogo, doduše – maksimalno je, naime, moguće dobiti još samo oko pola metra ili tek nešto više od toga, u odnosu na sadašnju visinu koja iznosi 16,5 metara. Ponuda do 1. lipnja Tehnička dokumentaciju za koju su Hrvatske ceste raspisale natječaj obuhvaća, inače, izradu idejnih rješenja, glavnih projekata, projekt demontaže i rušenja, provedbu upravnog postupka za građevinsku dozvolu i njezino ishođenje. Rok za dostavu ponuda je 9. lipnja, a rok za dovršetak izrade dokumentacije 11 mjeseci nakon potpisa ugovora. Kriterij za odabir provest će se temeljem najniže cijene između prihvatljivih ponuda. Sudeći po ovim rokovima, radovi na rekonstrukciji mosta mogli bi početi tek u drugoj polovici iduće godine. Davorka MEZIĆ Izvor: www.SlobodnaDalmacija.hr

]]>