Vjetropark na visoravni kod Ponikava

PONIKVE – Ulaganje u vjetroelektranu, procijenjeno na 30 milijuna eura, predviđa izgradnju 17 WTG vjetrogeneratora ukupne snage 34 megavata, dostatne za očekivanu godišnju proizvodnju od 100 GWh i opskrbu 35 tisuća prosječnih kućanstava

Na lokaciji Ponikovskih brda u općini Ston već sljedeće godine, prema projektu investitora dubrovačke tvrtke “EnerSys” d.o.o., trebala bi početi izgradnja prvog vjetroparka na području Dubrovačko-neretvanske županije. Kako ističe Željko Samardžić, direktor hrvatskog Društva za inženjering obnovljivih izvora energije “Enersys”, koje je u vlasništvu istoimene matične njemačke tvrtke, ulaganje u vjetroelektranu, procijenjeno na 30 milijuna eura, predviđa izgradnju 17 WTG vjetrogeneratora ukupne snage 34 megavata, dostatne za očekivanu godišnju proizvodnju od 100 GWh i opskrbu 35 tisuća prosječnih kućanstava. Projekt razvijamo već pet godina i konačno smo dogurali do studije utjecaja na okoliš, nakon čega slijedi ishođenje lokacijske i građevinske dozvole za radove u koje bismo krenuli tijekom sljedeće godine. Samo postavljanje postrojenja usklađenog s planskom dokumentacijom obavili bismo kroz šest mjeseci — kaže Samardžić i pojašnjava kako bi se postrojenje sastojalo od već spomenutih 17 stupova visine oko 65 metara, na kojima bi bili pričvršćeni rotori dijametra 70 metara.

Kod određivanja najpovoljnije lokacije za postavljanje vjetroparka, poštovani su kriteriji prema kojima budući energetski pogon mora biti izoliran od naselja, vizualno neupadljiv, s jakim vjetropotencijalom, te pogodan za priključenje na sustav opskrbe energijom i dopremu sekcija vjetrogeneratora velikih gabarita. “EnerSys” je kao nositelj i investitor projekta utrošio tri godine na vjetromjerenja, te u koordinaciji s Hidrometeorološkim zavodom obavio procjene proizvodnih potencijala. Električna energija koja bi se dobila od snage vjetra na visoravni kod Ponikava izravno bi se “ubacivala” u sustav Hrvatske elektroprivrede, a cijena za krajnjeg potrošača bi, s obzirom da se radi o obnovljivom izvoru energije, u početku bila nešto viša. No trend pada cijene tako proizvedne struje primjetan je, kao i povećanje interesa za obnovljive izvore energije, posebno kod pomanjkanja fosilnih goriva, zaključio je Željko Samardžić.

Studija utjecaja na okoliš vjetroelektrane Ponikve u utorak navečer predstavljena je na javnom uvidu u općini Ston, gdje je naišla na dobar odaziv mještana, kaže pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela stonske općine Ivica Barović. Lokacija iznad Ponikava od naselja Boljenovići do Dančanja, na platou izgorjele šume na visoravni, prihvatljiva je, udaljena je od naselja i time pogodna za vjetropark — kazao je Barović, napominjući da studija izrađivača zagrebačkog “Tehno inga” potvrđuje da vjetropark ne šteti okolišu, a može donijeti i financijsku korist vlasnicima zemljišta gdje bi se gradio pogon. Gabrijela BIJELIĆ Izvor: Slobodna Dalmacija www.slobodnadalmacija.hr