Vladinom uredbom potiče se zapošljavanje otočnog stanovništva

HRVATSKA – Nedavno donesenom Vladinom uredbom otočnim će se poslodavcima ove godine dodijeliti državna potpora u iznosu od 7 milijuna kuna s ciljem poticanja zapošljavanja otočnog stanovništva.

Uredbom se također želi potaknuti razvoj otočnog gospodarstva u skladu s programima održivog razvitka otoka i državnim programima razvitka otoka s ciljem ujednačavanja razvitka otoka s ostalim hrvatskim regijama. Pravo na naknade tako će imati 15.000 zaposlenih u 5250 tvrtki i zadruga na hrvatskim otocima. Uredba, kako se objašnjava, pruža mogućnost dodjele državne potpore otočnim poslodavcima koji imaju sjedište na otocima i koji svoju djelatnost obavljaju na otocima, a njezina provedba doprinijet će stvaranju pogodne klime za otvaranje novih radnih mjesta, poticanju gospodarstvenika na zapošljavanje domicilnog stanovništva te na prijavljivanje tvrtki na otocima. Prosječna plaća na hrvatskim otocima iznosi oko 2927 kuna neto. Predviđanja pak govore kako će spomenuta mjera dovesti do povećanja prihoda od poreza na dohodak za otočne jedinice lokalne samouprave, što lančano dovodi do otvaranja novih radnih mjesta.

Također, želi se pomoći u održivom i demografskom razvoju otoka, posebno potičući opstanak i razvoj otočnog malog gospodarstva u segmentu autohtonih – izvornih otočnih djelatnosti. Pravo na državnu potporu nemaju otočni poslodavci kojima u vlasničkoj strukturi udio države, županije, grada ili općine ne prelazi 50 posto, te financijske institucije (banke, osiguravajuća društva, štedno-kreditne zadruge i slično). Mogući korisnici potpora su trgovačka društva, obrti ili zadruge te će za njih Ministarstvo u dnevnom tisku raspisati javni poziv za dodjelu potpora koje mogu ostvariti u iznosu do 750.000 kuna u razdoblju od tri godine. Otočni poslodavci sa sjedištem na otocima prve skupine (nedovoljno razvijeni i nerazvijeni, mali, povremeno nastanjeni i nenastanjeni otoci i otočići) imaju pravo na veću naknadu (u iznosu od 100 posto jedne prosječne isplaćene mjesečne bruto plaće bez doprinosa na plaću) za razliku od poslodavaca koji iste djelatnosti obavljaju na otocima druge skupine (svi ostali otoci i poluotok Pelješac). Ti poslodavci će moći koristiti 50 posto jedne prosječne isplaćene mjesečne bruto plaće bez doprinosa na plaću. Ivan Smirčić Izvor. www.Vjesnik.hr

]]>