Vode i otpadne vode

Temeljna pretpostavka zdarvog stanovanja jeste besprijekorna tehnička i higijenska izvedba sustava za opskrbu pitkom vodom i sistema odvodnje. Oni određuju ne samo trajnu uporabnu vrijednost objekta, već se moraju planirati sukladno naprednom tehničkom razvoju kao i sve većim zahtjevima u pogledu higijene i komfora korištenja objekta. Greške i propusti se kasnije teško mogu ukloniti, ukoliko je to i moguće isključivo uz velike troškove i dodatni rad.

Opskrba vodom se vrši preko centralne opskrbe i to preko priključka na javnu vodovodnu mrežu ili kao kućna opskrba vodom preko bunara.Uzlazni vodovi imaju na najvišoj točki praženjenja odzračneventilatore s lijevkom za odlijevanje. Odvojci etažnih vodova moraju ležati najmanje 1,10 m preko gornjeg ruba poda, odnosno najmanje 30 cm preko najviše razine voda objekta. Svaki odvojni vod mora imati mogućnost zatvaranja.Polaganje se vrši pravolinijski, paralelno prema stropu i zidovima, s držačioma cijevi već prema promjeru, u nekim slučajevima s umetkom za zvučnu izolaciju. Kod polaganja ispod žbuke neophodni su omotači kao zaštita od agresivnih supstanci. Kao zaštita od onečišćenja cjevni odzračnik na uzlaznim vodovima imaju odvodni trihter . Iza brojila i boijlera se moraju ugraditi protupovratni ventili.Strojevi za pranje rublja i posuđa smiju biti priključeno na javnu vodovodnu mrežu samo preko sifona s cjevnim odzračnikom. WC-školjke samo preko kotlića za ispiranje ili preko tlačne armature za ispiranje. Vodovi se nipošto ne smiju polagati na vanjske zidove! Vodite računa o vodovima ugroženim mrazom u nezagrijavanim prostorijama te svakako planirajte uređaje za zatvaranje i pražnjenje vode, u nekim slučajevima sredstvo za zaštitu od smrzavanja ili čak zagrijavanje cijevi.Težnja za racionalizacijom i u sanitarnom području dovela je dijelom do već predproizvedenih produkata za hidroinstalacije: npr. predproizvedene vodovodne cijevi sa svim potrebnim priključcima, instalacijskim blokovima s integriranim kotlićima za ispiranje i svim potrebnim priborom, elemetiranim sanitarnim ćelijama uključujući i mrežu cijevi i kompletnu opremu, zatim instalacijske zidove s integriranim nosačima i traverzama za učvršćivanje sanitarnih objekata.Predzidne instalacije štede troškove predizbijanja i žbukanja. Kod nedovoljnog mrežnog tlaka valja koristiti uređaje za povećavanje tlaka/hidrofore.

Pročišćavanje vode

Tehnološkom pripremom vode/pročišćavanjem se sprečava korozija, taloženje kamenca, stvaranje mulja na vodovodnim cijevima, što čini sanitarne i grijno-tehniče uređaje funkcionalnim. Normalno je da se unutar cjevovoda stvara zaštitni sloj npr. vapnenca koji sprečava koroziju metalnih vodova. Nove cijevi, kod kojih se taj zaštitni sloj tek mora formirati, naročito su izložene koroziji.Velike količine očvrslih supstanci na cjevovodima mogu dovesti do začepljenja. Neželjene i štetne supstance iz pitke vode kao što su vapnenac, prljavština, agresivne ugljične kiseline i nitrati eliminiraju se odgovarajućim pročistačima. Ekonomske i zdravstvene aspekte, ali i tehničku neophodnost takvog uređaja za pročišćavanje vode treba svakako dogovoriti ssa stručnjacima iz og područja.

Uporaba uređaja i sredstava za pročišćavanje voda određuje se prema lokalnim vodnim relacijama i kakvoći vode. U obzir dolaze:

Uređaji za doziranje ili crpke, doziraju u vodu kemikalije, kako bi se omogućilo stvaranje umjetnog zaštitnog sloja – kod visokog sadržaja ugljične kiseline- u cilju postizanja stabiliziranja.• Filteri iza brojila za vodu sprečavaju prodor prljavštine, koja u nekim slučajevima dospijeva u mrežu cjevovoda usljed puknuća cijevi ili prilikom popravaka, što dovodi do poremećaja u regulacijskim armaturama i crpkama, otežava stvaranje zaštitnog sloja i pogoduju nastanku korozije.• Uređaji za omekšavanje vode sprečavaju neželjeno taloženje vapna u cjevovodima i uređajima u kućanstvu• Uređaji za eliminiranje nitrata reduciraju sadržaj nitrata u vodi.Za zaštitu od legionela se može izvršiti termička dezinfekcija preko termostatskog ventila, u kombinaciji s regulacijskim modulom.