Vodič za gradnju

1. ŠTO JE GRADNJA?

2. TKO SU SUDIONICI U GRADNJI?3. ŠTO TREBA ZA LOKACIJSKU DOZVOLU?4. PROJEKTNA DOKUMENTACIJA?5. STRANI ARHITEKTI, INŽENJERI I PROJEKTNA DOKUMENTACIJA IZRAĐENA U INOZEMSTVU6. KAKO DO GRAĐEVNE DOZVOLE?7. POSTUPAK IZDAVANJA GRAĐEVNE DOZVOLE?8. GRADILIŠTE I GRAĐEVINSKI RADOVI9. UPORABNA DOZVOLA10. KORIŠTENJE, ODRŽAVANJE I UKLANJANJE GRAĐEVINE11. ZAKON O GRADNJI I PRIPADAJUĆI PROPISI – Knjiga – pročišćeno izdanje

POPISI I PROPISI

Napomena: Vodič za gradnju je pripremljen na osnovi starog Zakona o gradnji (“Narodne novine” br. 52/99, 75/99 ,117/01 i 47/03) i može se koristiti za sve postupke započete do stupnja na snagu novog Zakona o gradnji (“Narodne novine” br. 175/03), a koji stupa na snagu 01. siječnja 2004. godine. Redizajn, prema novom zakonu je u izradi.

Sve upite i komentare možete uputiti Ministarstvu zaštite okoliša i prostornog uređenja preko Uprave za graditeljstvo koja će vrlo rado pojasniti i sva druga pitanja vezana uz postupak građenja mailto:graditeljstvo@mzopu.hr ili na mailto:info@gradimo.hr .

IZVOR: Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva

AUTOR: g. Lino FučićNapomena: Odričemo se svake odgovornosti nastale korištenjem ovog članka – Portal gradimo d.o.o. Za sve stručne informacije i savjete molimo obratiti se na Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uredjenja i graditeljstva.

Lokacijska dozvola, Građevinska dozvola, Uporabna dozvola