Vodocrpilište Prud onečišćeno fekalijama

DUBROVNIK – Najnoviji rezultati mikrobioloških analiza zdravstvene ispravnosti vode koja se zahvaća s vodocrpilišta Prud na rječici Norin nedaleko Metkovića i odatle dostavlja potrošačima u sustavu regionalnog vodovoda Neretva – Pelječac – Korčula pokazali su postojanje zadovoljavajuće koncentracije slobodnog rezidualnog klora koji onemogućava razvoj bakterija, a također su utvrđene normalne vrijednosti nitrita.

Međutim, do daljnjega vodu iz vodovodnih mreža u naseljima Prud, Vid, Kula Norinska i Opuzen treba prokuhavati ukoliko se želi koristiti za piće. O tome nas je informirao epidemiolog dr. Miljenko Ljubić, šef Odjela za epidemiologiju u Metkoviću Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije. Valja istaknuti da su na dijelu regionalnog vodovoda s kojeg se snabdijevaju potrošači poluotoka Pelješca i otoka Korčule prije otkrivanja ekološkog onešišćenja postojale zalihe vode u vodospremama, odnosno da je u mjesnim vodovodnim mrežama stalno bilo dovoljno klora, te da analizama zdravstvene ispravnosti vode nisu pronađeni nitriti. Ipak, s obzirom da Pelješac i Korčula dobivaju pitku vodu iz Pruda, za njih vrijede iste mjere predostrožnosti kao i u naseljima pored rijeke Neretve. Konačna ispravnost vode za piće bit će poznata tek onda kada i mikrobiološke i kemijske analize budu uredne, što se ne može očekivati tek za dva do tri dana.

S obzirom da su nitriti sanitarno-kemijski pokazatelj zagađenja vode s nekom otopljenom organskom tvari, nisu utemeljena ranija nagađanja da je došlo do onečišćenja vode pesticidima s obradivih poljoprivrednih površina u zaleđu izvorišta i teškim metalima s obližnjih divljih odlagališta smeća. U konkretnom slučaju, kako nam je rekao dr. Ljubić, radilo se o onečišćenju fekalijama koje su na izvorište dospjele bilo iz procjednih septičkih jama ili iz neispravne kanalizacije naselja Prud. To su potvrdili i jučerašnji rezultati ispitivanja uzoraka vode obavljenog u Zavodu za javno zdravstvo u Splitu. Inače, zagađenje vodocrpilišta u Prudu ustanovljeno je tek nakon što su ribari u svojim vršama postavljenim u rječici Norin zamijetili uginule jegulje i druge vrste riba, te rakove i žabe. Povodom ekološkog onečišćenja vode izvorišta Prud jučer je Odjel za epidemiologiju u Metkoviću posjetio zamjenik dubrovačko-neretvanskog župana Željko Kulišić. Suad AHMETOVIĆ Izvor: Novi list www.novilist.hr