Volme se do ljeta spajaju na kanalizaciju

BANJOLE – Turističko naselje Volme ove će sezone, od 15. lipnja, biti spojeno na kanalizacijski sustav zahvaljujući općinskoj investiciji od četiri milijuna kuna.

Projekt, koji je krenuo sredinom siječnja, vodi općinsko komunalno poduzeće Albanež, a do sada je završen tlačni vod od crpne stanice Mirna do prekidnog okna u dužini 850 metara trase, zatim 250 metara gravitacijskog voda priključenog na staru kanalizaciju na predjelu Bumbišta, pa gravitacijski vod od Volma do crpne stanice Mirna u dužini 600 metara, a izgradit će se još 600 metara tog voda. – Do sezone će se izgraditi crpna stanica sa sigurnosnim preljevom u more, tzv. havarijski ispust dužine 160 metara u more, te priključak struje i trafostanica do priključnog ormarića na crpnoj stanici dužine 300 metara. Po završetku tih radova u lipnju se na kanalizaciju spaja kompletno turističko naselje Volme, koje već ima potpuno izgrađenu vlastitu kanalizacijsku mrežu, rekao nam je Vladimir Periša, tehnički rukovoditelj komunalne tvrtke Albanež. Nastavak radova na banjolskoj kanalizaciji kreće nakon sezone, početkom listopada, kada počinje gradnja mreža u samim Banjolama. – Mreža će omogućiti da se 70 posto mještana Banjola spoji na kanalizaciju, što je 400-tinjak kuća. Za Banjole je gotov projekt, no još se čeka građevinska dozvola. Očekujemo da će papirologija biti riješena u listopadu, kada planiramo početak gradnje, ističe Periša. Da bi se cijele Banjole spojile na kanalizacijsku mrežu, treba izgraditi crpnu stanicu ispod Kaštanježa i tlačni vod prema crpnoj stanici Mirna, koja se trenutno gradi. – Izgradnja crpne postaje Kaštanjež uvjet je za kanalizacijsku mrežu u ostatku Banjola, a to će se graditi u 2007. godini. Izgradnjom mreže stvorit će se uvjeti da se Vinkuran spoji na kanalizaciju, za što je također gotov projekt, kaže Periša. Ipak, najveći su problem u izgradnji kanalizacije, kao i u svim infrastrukturnim radovima, prema Perišinim riječima, imovinskopravni odnosi, čije rješavanje najviše odugovlači projekt jer se bez riješenih imovinskopravnih odnosa ne može dobiti građevinska dozvola. T. TIDIĆ Izvor: www.GlasIstre.hr

]]>