Vrijeme sušenja

Pod vremenom sušenja podrazumijevamo vrijeme od proizvodnje estriha pa sve do točke na kojoj voda za miješanje, koja nije kemijski vezana ispari do određenog sadržaja kao ostatak vlage.

Taj ostatak vlage koji isparavanjem nestaje i iz drugih građevinskih elemenata, zidova i stropova, produžava stvarno vrijeme sušenja.