Vrste mostova

Više nije dovoljno samo zadovoljiti osnovnu funkciju mostova, da se s jedne obale prijeđe na drugu ili da svlada zapreke na prometnicama.

Izgradnja mostova postavlja četiri zahtjeva koja se moraju ispuniti: prije svega mora biti zadovoljena funkcionalnost, zatim stabilnost, sigurnost i trajnost mosta, estetske vrijednosti i gospodarska iskoristivost.

Podjele mostova ovisne su o brojnim kriterijima na temelju kojih se izvode, a uobičajeno su se zadržale podjele prema gradivu od kojega su izgrađeni, prema statici nosivoga sklopa ili prema namjeni.

Prema namjeni tako razlikujemo pješačke, cestovne, željezničke, akvadukte, kombinirane te industrijske. Prema prijenosu opterećenja mostovi se dijele na gredne, lučne, viseće i ovješene.

Kriterij podjele prema gradivu uključuje masivne mostove, dakle mostove od prirodnoga kamena, mostove od opeke, mostove od betona i mostove od armiranoga betona, zatim metalne, u koje spadaju mostovi od lijevanoga željeza, čelični i aluminijski mostovi, pa drvene, građene od klasične drvene građe ili lameliranih nosača, i na kraju spregnute mostove.

Izvor:

Dragan Damjanović, Secesijski armiranobetonski mostovi vukovarskog inženjera Frana Funtaka,

Izvorni znanstveni članak, 2003., Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Odsjek za povijest umjetnosti

Zvonimir Horvat, Iz povijesti željeznice u Zagrebu, Stočetrdeseta obljetnica prve željezničke pruge u Hrvatskoj (1.10.1862. – 1.10.2002.)

]]>