Za dogradnju osnovne škole 1,5 milijuna kuna

BUZET – Članovi buzetskog Poglavarstva na jučerašnjoj su sjednici odradili prvo čitanje prijedloga gradskog proračuna za 2006. godinu koji iznosi 36,4 milijuna kuna.

Gradonačelnik Valter Flego istaknuo je da su pri izradi prijedloga imali tri osnovne ideje, a to je završiti postojeće investicije i pustiti ih u funkciju, otvoriti nove programe u izgradnji komunalne infrastrukture i podizanju standarda, primjerice u osnovnom školstvu i predškolskom odgoju, te racionalizirati i optimizirati troškove poslovanja. Među značajnijim strateškim investicijama, istaknula je dogradonačelnica Jadranka Katarinčić Škrlj, sufinanciranje je dogradnje osnovnoškolske zgrade u Buzetu za što je u idućoj godini predviđeno 1,5 milijuna kuna. Predlaže se i izrada projektne dokumentacije za adaptaciju zgrade u Vrsaru, nastavak sanacije Narodnog doma te stavljanje u funkciju Doma za starije i nemoćne osobe u naselju Goričica. Za nabavu opreme Domu za starije u proračunskom je prijedlogu planirano 1,6 milijuna kuna. Među nove stavke uvršteno je sufinanciranje nabave besplatnih udžbenika učenicima osnovne škole za što će se u idućoj proračunskoj godini izdvojiti 250 tisuća kuna. Predlaže se također da se s 40 tisuća kuna (od rujna do prosinca) u školskoj godini 2006./2007. sufinancira produženi boravak za 30 učenika mjesečno. Tim novcem podmirivali bi se izdaci za zaposlene i materijalne troškove, dok bi one za prehranu i energente plaćali roditelji.

Većina dotacija proračunskih korisnika planirana je na ovogodišnjoj razini. Valja pritom istaknuti da je Grad osnivač Dječjeg vrtića »Grdelin« te osigurava sredstva za rad uz participaciju roditelja. S obzirom na to da će se dogradnjom vrtića povećati broj jasličkih skupina, potrebno je i više djelatnika, pa se u proračunu za iduću godinu predlaže osiguranje sredstava za zapošljavanje triju osoba. Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture predviđen je, među ostalim, nastavak asfaltiranja nerazvrstanih cesta i uređenje gradskih ulica. Dvjesto tisuća kuna planira se usmjeriti u otkup zemljišta i glavni projekt za izgradnju parkirališta u Starom gradu (Šotojorti) te glavni projekt rekonstrukcije komunalne infrastrukture starogradske jezgre, a 800 tisuća kuna u sanaciju gradskih ruševnih objekata. Za komunalno uređenje poduzetničkih zona planira se milijun kuna, a 1,1 milijun namijenjen je sanaciji i proširenju odlagališta Griža, nabavu dugotrajne imovine te kontejnera za odvojeno prikupljanje otpada. G. Č. Š. Izvor:Glas Istre www.glasistre.hr

]]>