Za gradnju krova nad đakovačkom tržnicom – dva i pol milijuna eura

ĐAKOVO – Usvojivši Odluku o poništenju javnog natječaja za prikupljanje pisanih ponuda za osnivanje prava građenja na nekretninama Grada, točnije – natkrivanju Gradske tržnice, te davši još nekoliko suglasnosti u korist Univerzala, Gradsko poglavarstvo tom je komunalnom poduzeću i formalno dodijelilo realizaciju projekta natkrivanja “trbuha grada”.

Time je Grad i službeno odustao od prvotne namjere da se taj projekt realizira na temelju osnutka prava građenja potencijalnom investitoru na način da Đakovo bez kune troška iz gradske blagajne dobije natkrivenu tržnicu, a da investitor interes vidi u prodaji novoizgrađenih lokala, s tim da zemljište i prostor tržnice ostaju u vlasništvu Grada. – Suludo je vlastitom trgovačkom društvu naplaćivati pravo građenja i ovo je samo drugi način realizacije u kojem Grad, također, nema nikakvih troškova – kaže gradonačelnik Zoran Vinković. Sada, kada je i formalno dobio gradsko zeleno svjetlo, Univerzalu je omogućeno da na natkrivenom dijelu izgradi poslovne lokale te ih (prije svega) proda ili iznajmi. Univerzal, kao investitor, čulo se na Poglavarstvu, snosi sve troškove građenja, izrade projektne dokumentacije i ishođenja svih dozvola, a Grad za taj projekt tom trgovačkom društvu ne daje nikakve garancije. Direktor Univerzala Ćiko Šimić kaže kako je projekt natkrivanja tržnice sada u fazi ishođenja lokacijske dozvole te da se realizaciji papirnatog dijela projekta vrata otvaraju upravo spomenutom odlukom Gradskog poglavarstva. – Tek trebamo vidjeti hoće li u realizaciju projekta Univerzal ići sam ili uz pomoć strateškog partnera, za što ćemo uputiti javni poziv, a odluku o toj varijanti donijeti nakon njegova završetka i odaziva potencijalnih interesenata. Uspijemo li već na početku projekta prodati buduće lokale, koji bi bili izgrađeni natkrivanjem tržnice, Univerzal bi u investiciju išao sam – kaže Šimić, dodajući kako je početak radova planiran za 2007., a, zbog već postojećeg prostora tržnice kao dobre “podloge”, radovi bi zahtijevali samo 7-8 mjeseci realizacije. Šimić procjenjuje da za projekt natkrivanja tržnice, koji bi obuhvatio oko 4,500 kvadrata korisne površine, treba približno 2,500.000 eura koje bi komunalac namaknuo i projekt realizirao tako da ne ugrozi svoje redovito poslovanje. Sadašnje su Univerzalove procjene da bi kvadrat poslovnog prostora u prizemlju bio prodavan po 1,200-1,300 eura, a na katu bi mu cijena bila niža. Tržnica bi bila natkrivena tako da se novoizgrađenim dijelom nadoveže na već postojeći objekt zatvorenog dijela “trbuha grada”, a njezin zeleni dio obuhvatio bi 1.200 “kvadrata”. Autor: S.ŽUPAN Izvor: www.Glas-Slavonije.hr

]]>